Forever Ziyaretçi Nihai Biyo-Organik Silah Evriliş Diriliş Çöküş Kuruluş Başlangıç
Bizler İnkâr Edilemeyiz! -Forever Ekibi
  • 194
  • 0

DWG22

  • Site Denetmeni
  • *
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1972
    • Profili Görüntüle
    • YouTube
Site Yönetim Şeması
« : 20 Şubat 2019, 16:42:53 »

Nekro Kelebek'te idârenin başı Site Kurucusu'dur. Site Kurucusu'nu tâkiben herhangi bir sıra gözetilmeksizin Site Yöneticileri, Forever Emektarları, Baş Tacı Üyeler ve Site Denetmeni gelmektedir. Site Kurucusu hâricinde bu dört yönetim grubu, aralarında hiçbir yetki ayrılığı olmamaksızın birbirlerine denktirler. Yalnızca yaptıkları ve yoğunlaştıkları meseleler bakımından gruplara ayrılmışlardır.

Site Kurucusu: Siteyi site yapan kişidir; site ne bâdireler atlatırsa atlatsın, ne gibi değişikliklere uğrarsa uğrasın kendisi dâimi kurucudur. Site Kurulu'nda istişârenin başıdır.

Kurucu; sitenin teknik işleyişinden ve devamlılığından sorumludur. Sitenin yapılanması onun üzerine binâ edilmiştir, ki olası bir çökme durumunda onun vâsıtasıyla aksaklık giderilebilsin. Kurucuya ait silinen bir mesaj, sistemden kalıcı olarak silinmez. Hayalet mesaj olarak varlığını korur. Bu da site içeriğinin korunması açısından Kurucu'yu vazgeçilmez yapmaktır.

Ayrıca çoğu zaman sitede "Gizli Üye" olarak gözüken kişi de Site Kurucusu'ndan başkası değildir.

Site Yöneticisi: Sitenin tanziminden sorumlu kişi/kişilerdir. Yönetici(ler) site içinde; başlıklara, konu dağılımlarına, üye sorunları ve isteklerine, yani sitenin genel asayişine bakarlar. Bu yönleriyle de Kurucu'nun eksik kalıp boşladığı kısımları doldururlar. Site Yöneticisi olanların en önemli özelliklerinden biriyse, Kurucu dışındaki diğer yönetim gruplarının muhtemel bir hata yapmalarının önüne geçmektir. Bir bakıma Yöneticiler, tüm yönetimi korumakla mesûldürler.

Site kurulu üyesi olarak istişârelerde bulunmaları esastır, tercihe dayalı değildir.

Forever Emektarı: Genel olarak Türkçe altyazılı video serisi projelerinden sorumlu kişi/kişilerdir. Bunun dışında Forever Emektarı grubunda yer alan kişiler, Site Yöneticileriyle aynı yetkilere sahip olup bir Site Yöneticisi'nin yaptığı her şeyi yapabilirler. Ancak bu bir zorunluluk değildir; yönetici yetkilerini, kendi istekleri dâhilinde kullanma hakkına sahiptirler. Kısaca Forever Emektarı olanların asıl yönelimleri, bir proje oluşturmak ve o projeyi devam ettirmek üzerinedir.

Site kurulu üyesi olarak istişârelerde bulunmaları esas olsa da, her istişârede fikirlerini beyân etmek zorunda değildirler.

Baş Tacı Üye: Yapmış oldukları büyük katkılar ve örnek olunacak duruşları netîcesinde site kurulunun ortak kararıyla özel bir statüye getirilen üye/üyelerdir. Baş Tacı Üye grubunda yer alanlar, aynı Forever Emektarları gibi Site Yöneticileriyle aynı yetkilere sahip olup bir Site Yöneticisi'nin yaptığı her şeyi yapabilirler. Bu durum tamamen, Baş Tacı Üye'nin inisiyatifine kalmıştır. Bu yetkileri isterse kullanır, istemezse kullanmaz. Sitenin işleyişiyle ilgili herhangi bir şeyden sorumlu değildirler, yapmış oldukları ve olası yapacakları şeyler site için yeterlidir.

Site kurulu üyesi olma imtiyâzına sahip kişiler olarak istişârelerde bulunmaları esas değildir, istişâreye katılıp katılmamaları kendilerine kalmıştır; ancak her dâim fikirlerine önem verilir ve baş üstünde tutulurlar.

Site Denetmeni: Yapı itibarıyla sitenin istikrârından sorumlu kişidir. Bunun içinde; site içerikleri ile konularının denetlenmesi, sitenin bakım işleri, sitenin sağlıklı bir görünüm içerisinde olması ve sitede oluşabilecek ekstrem hataların düzeltilmesi gibi meseleler bulunmaktadır. Site Denetmeni, asıl olarak basitçe siteyi denetler ve Kurucu'nun yükünü hafifletmeye çalışır. Yetki olarak Kurucu dışındaki yönetim gruplarıyla aynı denkliktedir, herhangi bir üstünlüğü yoktur.

Site kurulu üyesi olarak istişârelerde bulunmaları esastır, tercihe dayalı değildir.