Forever Ziyaretçi Nihai Biyo-Organik Silah Evriliş Diriliş Çöküş Kuruluş Başlangıç
Bizler İnkâr Edilemeyiz! -Forever Ekibi
  • 951
  • 0

DWG22

  • Site Denetmeni
  • *
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1173
    • Profili Görüntüle
    • YouTube
DWG22'nin Rainbow Six: Siege Notları 1. Fasıl
« : 06 Haziran 2023, 19:29:01 »

R6: Siege'in hikâye çizgisi, 2018 yılındaki Kimera Operasyonu sonrasına kadar R6: Extraction'la aynı olduğu için ilk önce Extraction Notları yazısının okunup ondan sonra buradakilerin okunması tavsiye edilir. Zîra Önceki yazıda bahsedilenler burada tekrar edilmeyeceği için bazı kısımlar havada kalabilir ve olay anlaşılmayabilir:

Kimera Operasyonu'nun başarıyla tamamlanmasının ardından Rainbow Timi, Beyaz Maskeliler ile olan operasyonlarına geri döner. Boyd'un cesedi başarıyla mühürlenmiş ve herhangi bir salgın tehdidi kalmamıştır. 2019 yılının sonunda mevcut Six Aurelya (Aurelia) Arnot'a, yurtiçi ve yurt dışında gösterdiği operasyonel ve diplomatik başarılardan dolayı ABD Dış İşleri Bakanlığı konumu önerilir. Aurelya, teklifi kabul eder ve 2020 yılında görevden ayrılmadan hemen önce onun yönetimi altında Beyaz Maskeliler'e uluslarası çapta büyük bir darbe indirilir. Beyaz Maskeliler'in tüm para akış hesapları ortaya çıkarılarak faal konumları bulunur. Ancak Beyaz Maskeliler'in sonu getirilemez. Gölgelere karışmayı başararak küçük gruplar hâlinde varlıklarını sürdürdürmeye çalışırlar. Beyaz Maskeliler'in sahip olduğu tüm mal ve para bikirimi ise Rainbow Timi'ne aktarılır.

Aurelya, Six görevini bırakmadan önce bu makam için Hint asıllı Harişva "Heri" Pandî (Harishva "Harry" Pandey) adlı kişiyi önerir. Peki bu Heri, yoktan mı ortaya çıkmıştı? Hayır. Heri, 2015 yılında Rainbow tekrar etkinleştirildiğinden beri oluşum içinde yer alıyordu zâten. Aurelya için psikolojik ve askerî kültür danışmanı olarak görev yapmaktaydı. Şu iki konuda oldukça etkindi: Yeni operatör alımları için psikolojik değerlendirme yapma ve mevcut operatörlerin psikolojik hâllerini inceleme.Heri, önceki Six gibi değildi. Hattâ kendisine Six denmesini de istemiyordu. İşleri doğrudan çözmek yerine dolambaçlı yollar izler ve komplolor kurmayı severdi. Onun yönetimi altında Rainbow Timi, hiç yapmayı düşünmediği şeyler yapmıştır. Rainbow Timi, birbirinden tamamen farklı uluslararası birimlerden oluşan bir yapılanmaydı. Yani Heri, farklı tellerden çalan operatörlerin bulunması bir yana ayrıca ekip içinde geçmişte aynı birimde yer aldığı için birbirini tutan elemanlar da olduğunun farkındaydı. Örnek vermek gerekirse içinde Sımok (Smoke), Teçır (Thatcher), Mût (Mute) ve Sılec (Sledge)'in bulunduğu SAS biriminde birlikte çalışmış operatörler, birbirlerini kollayabiliyordu. Özellikle Teçır, bu konuda çok agresifti. Görevler esnasında SAS Birimi'nden bulunmayan bir operatör yanındaysa onu baskılayabiliyordu. Ya da bir SAS üyesine sataşıldı mı haklı-haksız olmasına bakılmaksızın tüm SAS üyeleri, diğer kişiyle kavgaya hazır hâle gelebiliyordu. Heri bunu ortadan kaldırmak istiyordu. Ama aynı zamanda ortadan kaldırdıktan sonra oluşan düzeni de yıkmak istiyordu. Yani şöyle: Tüm Rainbow Operatörlerini bir bütün yapıp sonra onları sızma, saldırı, sıhhiye gibi geçmiş birimlerini umursamayacakları takımlara bölecekti. Böylece artık SAS üyeleri ya da FBI üyeleri birbirini tutmayacaktı. Oluşturulacak yeni düzende, tamamen karma hâle getirilen takımlar karşılıklı olarak birbirini destekleyecekti.

Heri, istediği şeyi elde etmek için Rainbow Timi'ni zorlaması gerektiğini biliyordu. Ancak öte yandan, Rainbow'a farklı bir soluk da getirmek istiyordu. Rainbow'da her şey kalıplaşmıştı ve belli kişilere bağlıydı. Örneğin tüm AR-GE işleri Operatör Mira sâyesinde ayakta kalıyordu. Tam olarak bu nedenle Heri, yeni soluklar getirme amacındaydı; böylece mevcut planı işlerken Rainbow birimlerini de revize etmiş olacaktı. Bu doğrultuda Nighthaven denilen bir paralı asker örgütünü yakından izlemeye başladı. Nighthaven, piyasada oldukça ses getirerek isim yapmayı başarmıştı. Çok sayıda farklı organizasyonla çalışıyor ve bilinen resmî askerî örgütlerin dokunulmazlığını sarsıyordu. Heri, Nighthaven'a göz koymuştu. Onları Rainbow'a katmak istiyordu. Rainbow'un Eş (Ash) gibi bazı kıdemlilileri buna şiddetle karşı çıksa da Heri, "Nighthaven, bize rakip olan başka bir organizasyonun da yakın tâkibinde. Onlardan önce davranıp Nighthaven'ı bizim tarafımıza çekmemiz daha iyi olur," bahânesini kullanarak kısmen herkesi iknâ etmeyi başarır. Ortada, tırnak içinde, "sözde" rakip bir organizasyon gerçekten var mıydı hiç ispatlanmamıştır.

Ve böylece Nighthaven'ın kurucusu ve baş operatörü olan Kali, Nighthaven'ın Rainbow Six'e katılmasını kabul eder. Heri, bunu elbette para aracılığıyla yapar. Sonuçta Nighthaven, bir paralı asker örgütüydü. Bu kapsamda Nighthaven'ın, Rainbow Six'e katılması da resmen Henri'nin isteği üzerine Nighthaven tarafından başlatılan Şiftin Tayds (Shifting Tides) Operasyonu ile resmiyet kavuşur.


Videoda Kali'nin, telefonda Heri ile görüştüğünü ve Heri'ye ayar verdiğini görüyoruz. Anlayacağınız; Heri, kendini belki çok zekî bir adam olarak görüyor olabilir; ancak Kali de işini bilen biri. Operasyonun tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


Video; Heri ile Eş'in tartışmasıyla başlıyor. Heri, operasyonun kendi isteği üzerine yapıldığını Eş'e söylemiyor. Bunun nedenleri hâlen bilinmese de Heri'nin böyle işgüzâr pek çok hareketi bulunmakta zaten; o yüzden bunların tümünü planının bir parçası görmek lâzım. Süper Tanker Angus, korsanlardan başarıyla kurtarılıp da Kali, helikopterle Heri ve Eş önünde afili bir giriş yaptığı andan itibâren Rainbow Six'te işlerin değişeceği anlaşılmıştı. Ki Eş için şimdiden değişmeye başlamıştı bile ve Kali'nin Eş üzerinde bıraktığı intibâ oldukça olumsuzdu.

Heri, planları doğrultusunda ilk adımı atar ve bu tasarısına "Program" der. Peki "Program" nedir? Gelin, sizlere bunu Heri'nin kendisi açıklasın:


Satır aralarını iyi okumak lâzım: "Bir araya geleceğiz ki ayrıyken daha güçlü olabilelim."

İşte Heri'nin mottosu tam olarak buydu. Aslında kastettiği ise "Karşı karşıya gelelim, bölünelim ve tekrar bir araya gelelim"dir. Porgram'la amaçlanan; operatörlerin olağanüstü bir mücâdele deneyimi kazanmalarıdır. Bu mücadele deneyiminiyse, Stadyum'da düzenlenecek turnuvada göstereceklerdir. Operatörlerin toplu birikimlerinin gösterileceği bir zirve; opereasyonel harekâtın doruk zirvesi olacaktır. En azından Heri'ye göre öyle...

Üstte de bahsettiğim "Tüm Rainbow Operatörlerini bir bütün yapıp sonra onları sızma, saldırı, sıhhiye gibi geçmiş birimlerini umursamayacakları takımlara bölme" olayının ilk ayağı, Program aracılığıyla bir bakıma gerçekleşmek üzeredir. Heri'nin sözleri de bunu desteklemektedir: "İşte bu yüzden Programı oluşturdum. En iyi operatörlerimizi bir araya getirmek, böylece birbirlerinden daha fazla şey öğrenebilmeleri ve ayrıldıklarında daha da güçlenmeleri için. Hangi birime, hangi kuruluşa ya da hangi STK'ya ait olursa olsunlar, program sâyesinde kendi bağlarını kuracaklar. Burada öğrendikleri, onları gerçek bir bütün yapacak."

Turnuvaya girmeden önce Rainbow Operatörlerinin bu durumu konusunda şu videoyu da izlemenizde fayda var. Videonun baş karakterleri şu iki operatördür: Teçır (Thatcher) ve Dookebi (Dokkaebi).


Program'a dönecek olursak, programın yapılması için tüm operatörlerin toplanıp kampa gireceği bir yere ihtiyaçları vardı. Bu yüzden Heri, Yunanistan'daki bir gezisi sırasında kullanımdan kalkmış bir stadyum keşfettiğinde, bunu bir fırsat olarak görür. Stadyum'u operatörlerin eğitileceği, sonrasında da turnuvada becerilerini sergileyeceği bir platforma dönüştürür. Elbette gerçek mermi ve patlayıcılar kullanılmaz. Mira, AR-GE kapsamında öldürücü olmayan özel mermi ve patlayıcılar üretir. Mermileri, lastik mermi olarak düşünebilirsiniz. Paintball mermisinden daha kuvvetli, gerçek mermiden daha az hasarlıdır; adamı indirir.

Turnuvaya katılan takımlar, Heri'nin müdâhalesiyle oluşturulur. Heri özellikle farklı şahsiyetteki kişilere göre takımları belirler. Operatörlerin kendi içinde olası sürtüşme ve çatışmalar yaşayıp bunları aşmalarını ve tam bir takım olmalarını hedeflemektedir. Ancak bu ilk turnuva olduğu için fazla da ileri gitmez. Sonuçta gölün maya tutup tutmayacağı henüz belli değildir. Ayrıca takımların kaptanları da yoktur. Heri, bu turnuvayı normal bir operasyon tarzında düşündüğü için kaptanlara gerek görmese de, bunun eksikliğini turnuva sırasında sürekli hissetmiştir. Zîra operasyonlarda da kaptan yokmuş gibi görünse de komuta merkezi, kaptandır aslında.

Turnuvada toplam 4 takım mücâdele eder. Bu 4 takımın her biri 10'ar operatörden oluşur. Yani turnuvada 40 operatör yer almaktadır. Bu 4 takım kendi içinde "Saldıranlar" ve "Savunanlar" diye 2'ye ayrılır. Her takımda 5 kişi saldıran; 5 kişiyse savunandır. Maçlar iki yarı şeklindedir, futbol gibi. İlk yarıda savunan olan, ikinci yarıda saldıran olur ve bir takımın, maçın galibi olması için hem saldıran hem de savunan olarak üst üste 2 kez kazanması gerekmektedir. 1-1'lik beraberlik olması durumunda, maç uzatmalara gider ve saldıran-savunan formasyonları tekrar başa sarar. Maç en fazla 4-4'e kadar uzayabilir. Karşılaşma sayısını 5 yapan ilk takım, maçı kazanır.

2020 yılı turnuvasında finale iki takım kalır. Takımlardan biri Dok (Doc), Kaveyra (Caveira), Puls (Pulse), Mozi (Mozzie) ve Mira'dan oluşurken; diğeriyse Dookebi (Dokkaebi), Sılec (Sledge), Hibana, Blitz ve Teçır (Thatcher)'dan oluşur. İşte son maçın final rauntu:


Böylece turnuvayı Dookebi, Sılec, Hibana, Blitz ve Teçır'ın takımı kazanarak 2020 etkinliği son bulmuş olur. Heri, 2020 turnuvasından memnun kalmıştır. Heri için 2020, bir deneme tahtasıydı. Şimdi asıl 2021 turnuvasıyla işleri ciddileştirecekti. Nighthaven'ın turnuvaya dâhil olma zamanı gelmişti! Ama Heri her şeyden önce tüm operatörlerin bu turnuvayı ciddiye almasını istiyordu. Bunun bir oyun ya da eğlence olmadığını anlamalıydılar. Heri fırsatların değerlendirilmesine inanan bir adamdı ve bir fırsat buldu mu göz ardı edemezdi. Splinter Cell oyununun tanınan efsâne Sem Fişır (Sam Fisher) da, o fırsatlardan biriydi işte.

Sem, bilinmeyen bir düşmandan kaçmaktaydı ve izini kaybettirmesi gerekiyordu. Bu esnâda Heri'yle yolları kesişti ve Heri, Rainbow'a katılıp Program'a dâhil olan operatörleri turnuva için eğitmeyi kabul ederse, bunun her iki tarafın da kârına olacağını söyledi. Böylece Sem, hem Rainbow koruması altına girecek hem izini kaybettirebilecek hem de bu sâyede Rainbow Operatörleri ciddi bir eğitime girecekti. Sem, bunu kabul etti ve kendisine Ziro (Zero) denmesini istedi.


Videodaki bir-iki şeye açıklık getirmem gerek. İlki Sem ile Lera arasındaki ilişki; ikincisiyse şırınga bahsi. Sem'in Lera ismiyle konuştuğu kişi Operatör Finka'dır. Ki Finka'nın babası ile Sem arkadaşlardı. Anlayacağınız, Finka küçüklüğünden beri Sem Fişır'ı tanımakta. Şırınga ise Finka tarafınan nanabot teknolojisiyle alâkalı. Finka'nın doğduğu yerden kaynaklı kalıtsal bir hastalığı bulunmakta. Kendisi Çernobil'e oldukça yakın bir yer olan Homyel'de meşhur nükleer sızıntıdan 3 yıl sonra doğdu ve bölgedeki radyasyondan direkt etkilendi. Bu da onda zamanla kaslarında dejenerasyon ve uzuvlarında duygu kaybı yaşanmasına yol açtı, ki etkileri bu süreç hâlâ devâm da etekte. Özetle Finka, acıları ve yaralanmaları normal bir insanın hissettiği gibi hissedemiyor, acı eşiği bu hissizlik ve kas kaybından dolayı fazla yüksek. Normalde iyi bir şey gibi durabilir; fakat operasyonel mevzûlarda ölümcüldür. Düşünsenize; vuruluyorsunuz, fakat vurulduğunuzu düzgün hissetmiyorsunuz. İşin sonunda kan kaybından ölebilir bile insan. Finka, bu hastalığını tedâvi edebilmek için kendi geliştirdiği nanobotları kullanmakta. Sem de, ilerleyen yaşından kaynaklı vücudunda oluşmuş artrit denilen iltihapları sınırlamak için Finka'nın bu nanobot teknolojisine başvuruyor.

2021 turnuvası iyice yaklaşırken Heri, düzenlemeleri 2020 yılından farklı olarak ele alıyordu. Önce ilk fark ettiği eksikliği kapattı: Her takıma liderlik edecek bir kaptan sistemi oluşturdu. Takımlar, artık bu kaptan operatörler üzerinden adlandırılacaktı. Normalde birlikte çalışmakta güçlük çeken operatörler, bu şekilde bir araya getirilerek bütünleşik bir takım deneyi oluşturulacaktı. En azından amaçlanan buydu.

Bu esnâda Kali de boş durmamaktaydı; Hong Kong'da, zamanında Termit (Thermite)'le ortak operasyon yürütmüş olan Aruni'yi, Nighthaven'a katmayı başarmıştı. Heri, bu durumdan rahatsız olmadı; ancak bu durum bir şeyi fark etmesini sağladı: Kali'yi hafife almıştı. Çünkü Kali, Aruni gibi tecrübeli birini bulup ekibine katacak kadar vizyonlu ve iş bitirici biriydi.

Heri turnuva için Rainbow'un kıdemli operatörlerinden 4 kaptan seçti: Eş, Mira, Vicıl (Vigil) ve Kapitao (Capitão).


Videoda kaptanların, genel görüşleri hakkında bilgi sâhibi oluyoruz. Örneğin Vicıl, Mozi'den haz etmiyor. Bunun nedeni sessiz ve gizli ilerleyen Vicıl'ın, yaygaracı ve doğaçlama takılan Mozi'yle felsefelerinin uyuşmaması. Eş ise, bilindiği üzere Kali'den haz etmemekte ve takımında yer almasından memnuniyetsizliğini açıkça belli ediyor. Bir önemli noktaysa Mira'nın takımında yer alan Aruni'nin geçmişi. Aruni ile Termit'in yer aldığı görevde Aruni, ciddi şekilde yaralanmış; sol kolu ile bacağını kaybetmiş ve yüzünün sol kısmına da kalıcı bir yara almış. Termit ise daha yüzeysel yaralarla durumu atlatmış. Böylece her dâim elleri sargılı olan Termit'in, bu yaraları nasıl aldığı da ortaya çıkmakta. Taylandlı Aruni'nin tek bomba geçmişi, görev sırasında başına gelenler değil. Aynı zamanda küçükken kız kardeşini de bir bomba yüzünden kaybetmiş ve kadın bir emniyet memuru olarak sürekli kısıtlamalara maruz kalmış. Uzuvlarını kaybettiğindeyse kendisine işe yaramaz muâmelesi yapılmış. Kali ise akıllı davrandı ve Aruni'yi Nighthaven'a dâhil ederken bunu yok pahasına yapmadı; ona tekrar hayata tutunabileceği protezleri sağladı. Bu da Kali'ye, Aruni'nin koşulsuz güvenini ve sadâkatini de kazandırdı.

Kali için Rainbow'a katılmak ve bu saçma turnuvada yer almak, sâdece bir eğitim ya da gösteri olayından ibâret değildi. Fırsatlardan bahsetmiştik ve Heri'nin fırsatları her dâim kullanan biri olduğunu söylemiştim. Bu durum Kali için de farklı değil; bu turnuva ve Rainbow, Kali için bir fırsattı. Büyümekte olan bir askerî güç olarak ekibine yetkin kişiler katmalıydı ve hâlihazırda Rainbow yeterince yetkin operatörden oluşmaktayken neden uzakta başkalarını aramakla uğraşsındı ki? Kali, Heri'nin oyununa uyuyormuş gibi görünerek Nighthaven'a Rainbow Operatörlerini çekmek istiyordu. Bu amaç uğruna henüz bir şey yapmasa da, planı belli başlı hatlarıyla hazırdı. Ki Kali, yalnızca insan gücüyle de yetinme niyetinde değildi; Rainbow'un teknolojilerini de keşfetme eğilimindeydi. Bunun için fazla uğraşması da gerekmiyordu; çünkü Rainbow'a katılmasıyla birlikte tüm Rainbow araştırmaları ve teçhizâtına ulaşmasına izin verilmişti. Diğer yandan Kali, Nighthaven'ın bilgilerini paylaşmayı reddetmiş ve gizlilik hakkını koruyan hükümlerle birlikte Rainbow Organizasyonu'na avukatını yollamıştı. Kali, Heri'nin oyununda kendi şartlarıyla bulunuyordu; Heri istedi diye değil.

İlk maç Eş Takımı ile Mira Takımı arasında gerçekleşir. Maçın kader anı Eş takımı saldıran taraftayken gerçekleşir. Saldıran ekipte Eş, Finka, Kali, Termit, Dookebi; savunan ekipteyse Mira, Puls, Aruni, Mozi, Dok yer almaktadır. Meraklısında müsabakanın kader anının ses kaydı:


Müsâbaka esnâsında Mira Takımı, Eş Takımı'na üstün gelmiştir. Mira Takımı savunmada avantajını korurken zaman, Eş Takımı'nın lehine işlemektedir ve saldıranlar olarak belirlenen sürede savunanları alt edemezlerse eli kaybetmiş sayılacaklardır. Karşılaşmanın kader anında Kali, Finka'nın dikkat dağıtıcı olarak savunanların arasına dalmasını önerir. Bu sâyede Mira Takımı tamamen açığa çıkmış olacak ve bu da Eş Takımı'na kazanma şansı doğuracaktır. Ancak Eş bunu kabul etmez; çünkü Rainbow'un ruhuna terstir. Maç kaybedildiğinde Kali "Aaa, kaybettik! Ne kadar şaşırtıcı!" diyerek durumu tiye alır.

Turnuva Notu: Turnuva maçlarının eleme prensibi, en çok zafer kazananlar finale çıkar şeklindedir. Yani bir takım, üst üste 2 kez farklı takımlar tarafından yenilmeden direkt elenmiş olmaz. Bu yüzden Eş Takımı, ilk maçı kaybetmesine rağmen elenmiş olmuyor. Daha 1 maç hakkı daha var.

İkinci maç Kapitao Takımı ve Vicıl Takımı arasındadır. Maçın kader anı Kapitao Takımı saldıran taraftayken; Vicıl Takımı ise savunan taraftayken gerçekleşir. Kapitao Takımı'nın saldıranları arasında Nomed (Nomad), Montanya (Montagne), Kapitao ve Nighthaven Operatörü Eys (Ace) bulunmaktadır. Vicıl Takımı'nın savunanları arasında ise Vicıl, Kleş (Clash), Alibay (Alibi), Liijın (Lesion) ve en önemlisi Ela yer alır. Ela şu yüzden önemli; kendisi karakter olarak fazla baskın, fazla özgün ve fazla doğrudan biri. Bu yüzden de Vicıl'ın, Ela'ya komuta etme konusunda endişeleri vardır. Bunu başaracağından şüpheli ve Ela'nın oldukça güçlü bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünmekte. Meraklısına müsâbaka sonrasının ses kaydı:


Kapitao Heri'ye, Vicıl ve savunanlarının çok agresif olduğunu, bunun da kazanmalarında etkin rol oynadığını söyler. Görev gereği saldıranların bombayı etkisiz hâle getirmesi gerekmektedir. Ancak savunanlar tarafındaki Vicıl Takımı, Kapitao Takımı'ndaki Montanya'nın kalkanıyla o kadar meşgul olurlar ki bombayı savunmayı unuturlar. Kapitao da bundan faydalanıp Nomed'e bombayı etkisiz hâle getirtir. Aslında Kapitao Takımı, Vicıl Takımı'nın takım olamaması sâyesinde kazanmıştır. Bu durum her nasılsa Kapitao gibi deneyimli bir askeri, gelecek maçta eşleştiği Mira Takımı'nı hezîmete uğratacağını söyletecek kadar da havalara sokmuştur.

Bu esnâda Kali de, Rainbow Operatörlerini Nighthaven'a katma planını tam anlamıyla devreye sokmuştur. İlk belirlediği hedefse Fûz'dur. Kali, turnuva için orada bulunan diğer Nighthaven üyeleriyle birlikte bir idman oturumu düzenlemiş ve buna Fûz'ü de davet etmiştir. İdman sırasında Fûz, ateş hattında Aruni bulunduğu için ateş etmekten çekinmiş ve idman sonunda Kali, bunu anlamayarak neden tereddüt ettiğini sormuştur. Fûz durumu ifâde ettiğindeyse Kali, gerçek bir can kaybı olmadığı sürece dost ateşinden kaçınılmasının önemsiz olduğunu, Nighthaven'ın genel prensibinin sert oynamak ve risk almak olduğunu söyler. Aynı anlarda Kali'ye ekipman teslim etmek için Stadyum'a bir nakliye helikopteri gelir. Helikopter içerisinde Kali'nin sonraki maçlarda kullanacağı özel bir operasyon giysisi vardır. Fûz, herkesin turnuva için tasarlanan Rainbow üniformalarını giymesi gerektiğini söylese de Kali, üniformasının bu giysi olacağını, Nighthaven'da her zaman en iyi ekipmanların olduğunu, eğer Fûz bir kariyer değişikliğine gitme kararı alırsa Nighthaven'ı düşünmesini söyler.

Oldukça teknolojik olan bu giysi; hafifti, kas gerginliğini azaltıp vücûdu çatışmada en iyi forma getiriyordu, yüksek kalibreli mermilerin çoğunu ya emebiliyor ya da saptırabiliyordu. Ayrıca biyolojik ve kimyasal silahların çoğuna karşı da koruma sağlıyordu.

Üçüncü maç Eş Takımı ve Vicıl Takımı arasındaydı. Maçın kader ânı yine Eş Takımı saldıran taraf; Vicıl Takımı ise savunan taraftayken gerçekleşir. Hatırlayacak olursak saldıran ekipte Eş, Finka, Kali, Termit ve Dookebi; savunan ekipte ise Vicıl, Kleş, Alibay, Liijın ve Ela yer alıyordu. Meraklısına müsâbaka sonrasının ses kaydı:


Maçı Vicıl Takımı yine kaybetmiş ve iki yenilgi alınmasından dolayı bu sefer hâliyle turnuvadan elenmiştir. Vicıl, maçın kırılma noktasında takımdaki tek ayakta kalan kişi olmuş ve karşı tarafın 5 operatöründen 4'ünü kendi indirmişti. Ancak Termit, bir bomba düzeneğiyle Vicıl'ın kazanmasını en nihâyetinde engellemiştir. Sem Fişır'ın, Vicıl ile yaptığı maç sonrası görüşmede net olarak Heri'nin yaptığı bu turnuva saçmalığından yaka silken operatörler olduğu anlaşılmıştır. Sem, Vicıl'a turnuvayı ciddiye alıp almadığını sorduğunda Vicıl hiç çekinmeden hırsız-polis oyununu ne kadar ciddiye alıyorsa, bunu da o kadar ciddiye aldığını, eğer bunu bir simülasyon olarak değil de; gerçek bir muhârebe olarak düşünecek olsa elinin çoktan kana bulanmış olacağını söyler. Sem ise, bunun oyun gibi görünse de gerçek bir muhârebe olarak ele alınması gerektiğini, tutumunu değiştirip biraz inanç gösterirse gelecek sezon Vicıl'ın daha iyi bir sonuç elde edeceğini söyler. Vicıl'in cevabı ibretliktir: "Ne istediğine dikkat et. Tutumumu değiştirecek olursam, Mozi tabut içinde memleketi Avustralya'ya gider." Ve Vicıl bunu, daha Mozi'nin yer aldığı Mira Takımı'yla karşılaşmamışken söylemektedir.

Dördüncü maç Mira Takımı ve Kapitao Takımı arasındadır. Kapitao en son Mira Takımı'nı hezîmete uğratacağını söylemişti. Ancak öyle olmaz. Maçın kader ânı Kapitao Takımı saldıran taraf; Mira Takımı ise savunan taraftayken gerçekleşir. Hatırlayacak olursak saldıran ekipte Nomed, Montanya, Kapitao ve Nighthaven Operatörü Eys; savunan ekipte ise Mira, Puls, Aruni, Mozi ve Dok yer alıyordu. Meraklısına müsâbakanın kader ânının ses kaydı:


Kader ânı; Mira Takımı'nın ekip içi bir anlaşmazlık yaşadığı âna denk gelir. Mozi, rakibe karşı Haşere Fırlatıcı teçhizatını kullanmıştır ve Mira haşerelerin son durumunu öğrenmek istemektedir. Mozi, bu özelliği sâyesinde bütün rakip İHAlarını ele geçirip kendi takımı için kullanabilmektedir. Ancak bu özellik, Aruni'nin kapı, giriş ve pencerelere kurduğu lazerlerden oluşma Surya Geçidi teçhizatıyla çakışır ve ele geçirilen İHAların çoğunun yok edilmesine neden olur. Buna rağmen bu pürüz bir tartışmaya dönmeden şakalaşma yoluyla atlatılır ve Mozi, saldıran takımdakileri işâretleyerek Mira Takımı'nın kazanması için avantaj sağlar. Geri kalan kısımda Mira, tüm takımını ileri sürer ve maçı alırlar. Kapitao Takımı, kaptanlarının büyük konuşmasının ceremesini çekerek ilk yenilgisini tatmıştır.

Beşinci maç Eş Takımı ile Kapitao Takımı arasında olacaktır ve bu maç her iki takım için de önemlidir. Zira iki takım da 1 yenilgi almıştır ve karşılaşmada kaybeden elenecek; kazanansa Mira Takımı'yla karşılaşmak üzere finale çıkacaktır. Eş Takımı, Mira Takımı'na karşı rövanş istiyordur! Eş'in iyi bir saldırı planına ihtiyacı vardı. Önceki iki maçta işler pek yolunda gitmemiş ve son maç Termit sâyesinde son ânda kazanılmıştı. Maçın kader ânı Kapitao Takımı savunan taraf; Eş Takımı ise saldıran taraftayken gerçekleşir. Saldıran ekipte Eş, Finka, Kali, Termit ve Dookebi bulunurken; savunan ekipte ise Valkıri (Valkyrie) ve tek başına ordu olarak nitelendirilebilecek Taçanka (Tachanka) gibi sağlam operatörler vardır. Meraklısına müsâbakanın kader ânının ses kaydı:


Eş Takımı için işler yolunda gitmiş ve Taçanka hâriç tüm savunan operatörleri indirmişlerdir. Eş Takımı, Taçanka'yla baş edememekte ve onunla birebir sıcak temasta bulunan Dookebi ise zor anlar yaşamaktadır. Bu durum karşısında devreye Kali girer ve "Bırakın, Taçanka bize doğru gelsin," der. Eş ise kalan tüm takımla birlikte Taçanka'ya yüklenilmesi gerektiği görüşündedir. Kali, Taçanka'nın gelmekte olduğu yol üzerine önceden tuzaklı mayın kurduğunu, beklemelerinin yeterli olacağını söyler. Ama o ânda bile Eş ile Kali arasında ufak bir sürtüşme yaşanır. Eş, bu tuzaktan daha önce haberdar edilmediği için kızmıştır. Sonuç olarak Taçanka düzeneği harekete geçirir ve Eş Takımı taktiksel bir zafer elde eder. Eş, "Aferin Kali, bir dahakine her adımı takımla paylaşmayı ihmal etme," derken Kali ise "Emrin olur, Patron," der.

Kapitao Takımı elenmiştir ve Finalin adı: Mira Takımı - Eş Takımı idir. Karşılaşmanın başlamasından sonra iki takımda bir süre birbirini ölçer, ardından Mira Takımı taktik mola alır:


Mira takımıyla istişare yapmaktadır.

Mira: Fazla havalanmayın. Onları bir kez yendik; fakat o zamandan beri kaybetmediler. Fikri olan?

Aruni: Kali'nin bir zaafı var: Emir almaktan haz etmez.

Mira: Puls, Eş için ne diyebilirsin?

Puls: Eş, işleri kitabına göre yapar. Kali'nin serseri hareketleri onu deli edecektir, tabii şu ana kadar çoktan etmemişse...

Mira: Komuta ve Kontrol, şu anda en güçlü noktaları değil o zaman.

Aruni: Değil. Kali, eğer Eş'in hatâ yaptığını düşünürse kendi kafasına göre hareket edecektir. Kaybetmeye gelemez.

Mira: Olası fırsatlar için gözlerimizi dört açalım. Dışarıdan takım içi sıkıntı yaşıyormuş gibi görünüyorlarsa, gerçekten yaşıyorlar demektir.

Puls: O iş bizde.

Aruni: Tamamdır.

Maçın iki yarısında da bir kazanan çıkmaz ve 1-1 beraberlik oluşur. Maç uzatmalara gidererek formasyonlar başa sarar. Skor 3-4 iken Eş Takımı öndedir ve savunmaya geçmiştir. Eğer Eş Takımı kazanırsa, maç bitecektir. Kaveyra ve Nighthaven Operatörü Vamay (Wamui) gibi önemli savunanları olan Eş Takımı, bu eli Mira Takımı'nın saldıranlarına kaybeder ve maç son el olan karşılaşma sayısına ulaşır. 5 puan alan ilk takım kazanacaktır artık. Eş Takımı saldırıya geçerken; Mira Takımı savunma yapacaktır. Maç 4-4 olduktan sonraki kısmını bu sinematikten izlemenizi öneririm:


Kali, turnuvanın başından beri sinyallerini verdiği şeyi yapmış ve kendi inisiyatifine göre hareket ederek zafere ulaşmak için takım arkadaşlarını yem olarak kullanmıştır. Ateş altındaki Eş ve Dookebi'nin konumlarını açık hâle getirerek Mira Takımı'nı topluca aynı yere çekmiş ve bu esnâda Dookebi oyun dışı kalmıştır. En sonunda Eş'i de canlı kalkan olarak kullanması, Eş Takımı'na finali kazandırsa da, bardağı taşıran son damla olmuştur. Turnuva, Heri'nin amaçladığının tam tersine sonuç vermiştir. Bu final; Rainbowcular arasında hiç olmadığı kadar büyük bir ayrışmaya neden olacaktır.

Heri tüm bu olanlardan haberdar olmasına rağmen operatörleri kendi hâline bırakır ve ateş hattının içine girmekten kaçınır. Bu vurdumduymazlık ise Eş ile Kali'ye kendi başlarının dikine gitmek için ihtiyaç duydukları özgürlüğü tanır. Turnuvadan birkaç hafta sonra Eş, yıllar önce tanıdığı bir soyguncudan tekrar haber alır. Flores denilen Arjantinli bu şahıs, Robin Hud-vâri bir adamdı. Zengin suçluları soyup paralarını fakirlere dağıtırdı. 2016 yılında Arjantinli suç lordları, paralarının izini sürdüler ve Flores'in bu paraların bir kısmını hasta olan annesinin hastane masraflarını ödemek için kullandığını öğrendiler. Misilleme olarak Flores'in annesini öldürdüler. Flores kaçarken şans eseri Eş ile karşılaşmış ve Eş, suç lordları hakkında vereceği bilgiler karşılığında ona Amerika'da sığınma sağlayıp yeni bir başlangıç sözü vermişti. Flores de seve seve kabul etmiş, San Fransisko'da hem bir yemek vagonu işleterek hem de hırsızlık yaparak hayatına devâm etmişti. Ama soygun işini biraz fazla abartınca Eş'in dikkatini tekrar çekmiş olur. Flores, aslında tam Eş'in ihtiyaç duyduğu kişiydi. Eş bir plan yaparak Goyo ve Kestıl (Castle) adındaki iki Rainbow Operatörü'nü Flores'e yollar ve onlar aracılığıyla iyiliğinin karşılığını ister. İlk olarak Flores'i operatör olarak Rainbow'a da aldırır(!), ardından da Kali'nin yasa dışı faaliyetlerde yer alan kirli bir operatör olduğunu söyleyerek Flores'ten Kali hakkında araştırmalar yapmasını ister. İşte Flores:


Birkaç ay sonra Flores, Eş'e Nighthaven'ın AR-GE başkanı ve aynı zamanda bir Nighthaven Operatörü olan Osa hakkında bilgiler verir. Osa'nın Kali ile çok yakın bir ilişkisi olduğunu ve Kali'nin onu dostu olarak görüp güvendiğini söyler. Ayrıca Flores, Nighthaven hakkında henüz şüpheli bir şey bulamamış olup, Eş'in yargılarını sorgulamaya başlamıştır. Ama yine de araştırmaya devâm etme kararı alır. Bu esnâda Kali de kendisini 2022 turnuvası için kaptan olarak Heri'ye kabul ettirir ve kaptanlıktaki ilk icraatında da takımına kendi operatörlerini seçmek istediğini söyler. Böylece Osa, resmen Rainbow'a katılmış olur. Kali, Osa'yı Rainbow'a boşuna sokmamıştı, bunların hepsi Rainbow'a katıldığından beri planladığı adımlardan biriydi ve Osa da bundan haberdardı, hattâ kendi aralarında buna "Büyük Plan" diyorlardı. Hırvat uyruklu Osa, Avrupa'da oyuncak mağazası zincirleri bulunan zengin bir âileden geliyordu. Bu, Osa'yı mevcut konumuna getiren etkenlerden biri oldu. Oyuncaklara olan merakı zamanla elektromekanik ve ardından da robotik mühendisliğine doğru devâm etti. Zagreb Üniversitesi'nde askerî mühendislik okudu. Ancak alışılmışın dışında yaklaşımı ve münâsebet gerektirmeyen insanları görmezden gelerek genel olarak sergilediği soğuk tutum, kariyerini kötü etkiledi. Yaptıklarına uçarı ve anlamsız denilerek üniversitedeki çalışmaları kabul görmedi. Kali ise, Osa'nın eşsiz bakış açısı ve ham yaratıcı yeteneğini anında fark ederek onu Nighthaven'a davet etti. Açık konuşmak gerekirse Nighthaven'ın askerî teçhizat ve teknoloji başarısı tamamen Osa'ya bağlı olup Nighthaven bu günlere onun sâyesinde gelmiştir. Osa olmasaydı, belki Nighthaven diye bir şey de olmayabilirdi.


Heri ise 2022 turnuvası için hazırlıklara başlamış, hattâ kaptanları bile belirlemiştir. Heri garip bir şekilde sanki ortada hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyordu. Ya bir Six olarak çok aptaldı ya da işler tam olarak kendi istediği hâle geldiği için sesini çıkarmadan durumu izliyordu. Hiçbir zaman kendini açık etmeyen bir karakter olmuştur bu adam. Ancak ben size Heri'yi en başta açık etmiştim. Bir bakıma tüm bu olanlar onun "düzelt-bölün-birleş" felsefesine uyuyordu. Heri'nin verdiği son kararla kaptanlar şu şekildeydi: Eş, Kali, Nomed ve Kaveyra. Ayrıca Eş ile Kali, emri vâki yaparak Flores ve Osa'yı Rainbow'a aldırdıkları için diğer kaptanlara da, Rainbow'a yeni birer operatör getirme hakkı tanındı. Tabii bu olası yeni operatörlerin Rainbow'a girmeyi hak edip hak etmeyecekleri yapılan mülâkatlara bağlı olacaktı; ama lütfen... Eş, Rainbow'a bir hırsızı kattı. Açıkçası Rainbow'un seçme eşiği epey düşmüş gibi görünüyordu. Bu doğrultuda Nomed, Kızılderili bir pilot olan Tandırbörd (Thunderbird)'ü takımına alır. 2015 yılında Nomed, Kanada'ya yaptığı bir keşif gezisindeyken ciddi şekilde yaralanmış ve Tandırbörd de ona ilk yardım uygulamıştı, hattâ üstüne bir de ayı saldırı bertaraf etmişti. Nomed de tüm bunları unutmayarak onu, ekibine ve Rainbow'a dâhil eder.


Kali'nin direktifiyle Rainbow Operatörlerini Nighthaven tarafına çekmek olan "Büyük Plan" artık devreye sokulmuştu. Ve bu plandan Osa dâhil çok az kişi haberdardı. Planda zorlama yoktu, yalnızca belli hamleler yapılacak ve karar; hamle yapılan operatörlere bırakılacaktı. Bu kapsamda ilk olarak aralarında IQ ve Sımok'un bulunduğu birkaç Rainbow Operatörü Singapur'daki Nighthaven AR-GE Tesisi'ne davet edilir. Bu tesiste operatörlere, Nighthaven ekipmanları denetilecek ve onların evinde hissetmesi sağlanacaktı. Ki biliyorsunuz, bu aslında çok büyük bir adım; çünkü Kali, Rainbow'a ilk katıldığında Rainbow Organizasyonu, Nighthaven ekipman ve teknolojilerini incelemek istediğinde buna izin vermemiş, bir de üstüne yasal olarak gizliliğini güvence altına almıştı. Daha önce öyleyken şimdi böyle olması, oraya davet edilen Rainbow Operatörlerinin hâliyle özel hissetmesini sağlayacaktı.


Bu videoyu biraz açıklamak gerekiyor. Çünkü bazı dikkat çekilmesi gereken detaylar var. İlk anda İHA'ya atış talimi yapan kişi IQ ve onunla konuşan kişi Osa. Sonraki sahnede Eys'in konuşmasına denk geliyoruz, bir Nighthaven araştırmacısı ile flört ediyor ve patronunun (Kali'nin) eskiden hayatını kurtardığını söylüyor. Bu gerçekten gerçek, hatta Eys bu sâyede Nighthaven'a dâhil oluyor. Geçmişte Norveç Kraliyet Muhafızları üyesi olan Eys, gösterdiği başarılardan sonra Özel Operasyonlar Komando birimine terfî alır. Nighthaven, Somali'de bu özel komando birliğiyle ortak bir BM operasyonu yaptığı sırada Kali'nin hayatı işte o zaman tehlikeye girer ve Eys ne kadar sinir bozucu, kibirli ve lakayıt biri olsa da Kali'nin hayatını kurtardığı için bu vesîleyle NH'ye girmiş olur.

Videonun ilerleyen kısımlarında Eys, Osa'ya yaltaklanırken tesisin inşaasında yardımcı olduğunu söyler ve bu da gerçek. Videonun 48'inci sâniyesinden itibâren sırasıyla Nighthaven Operatörleri Aruni ile Vamay görünüyor. 1'inci dakîkadaysa Nighthaven ekipmanı test eden Sımok görünüyor. Videonun sonundaysa Kali, Osa'ya mesaj atarak ona turnuvanın yapıldığı Yunanistan'da ihtiyacı olduğunu, artık (plan için) harekete geçtiklerini söylemekte. Kali dolaylı olarak Osa'nın Rainbow Operatörlüğüne resmen kabul edildiğini de bu şekilde belirtmiş olur.

2022 turnuvasının 3 kaptanı kendilerine yeni operatörler seçmişlerdir. Geriye 4'üncü kaptan Kaveyra kalmıştır. Kaveyra operatör olarak kendisine İrlandalı Torn (Thorn)'u seçer. Torn aslında Sılec'in bir tanıdığıdır. O yüzden Torn'un da kaba saba davranan ve tekme tokat dalan biri olduğunu anlayabilirsiniz. Kendisi küçüklüğünden beri ağabeyleriyle güreşmiş, polis mi asker mi olması gerektiğine karar verememiş, sonunda en küçük kardeşinin karıştığı bir halt yüzünden İrlanda Barış Muhafızları'na katılmış, buradaki görevinde Sılec'le tanışmış, son olarak da bağlı olduğu birimin bir şubesi olan Acil Müdâhale Birimi'ne kabul edilmiştir. Bu şubedeki eğitim parkurunu kendi kriterlerine göre elden geçirdiğindeyse epey ünlenir. O kadar ki sınırlarını zorlamak isteyen uzmanlar bu parkura gelmeye başlar. İşte Kaveyra da Torn'dan böyle haberdar olur.


Artık 2022 Turnuvası'nın başlamaması için hiçbir neden kalmamıştır. Turnuva arefesinde Ziro lakaplı Sem Fişır, turnuvaya katılan operatörleri bir araya getirerek bir girizgah toplantısı yapar. Toplantıda Sem Fişır, karşılaşma tablosunun yakında belirleneceğini ve geçen seneki gibi "iki kez üst üste farklı takımlara maç kaybedilmesi durumunda elenme" uygulanmasının devâm ettiğini söyler. Sem ayrıca bunun bir gösteri olduğu kadar Rainbow'un geleceğini şekillendiren bir eğitim alıştırması olduğunu, bu yüzden kimsenin Turnuva'yı boşlamaması gerektiği uyarısında da bulunur ve turnuvaya katılan tüm operatörlere takımları açıklanır.

2021 Turnuvası'ndaki 4 takım, 40 operatör teşkilatlanması aynen bu turnuvada da devâm etmektedir. Takımlar şu şekildedir: Eş Takımı, Kali Takımı, Nomed Takımı ve Kaveyra Takımı.

-Eş Takımı-
Saldıranlar: Eş, Dookebi, Montanya ve Termit.
Savunanlar: Kestıl, Dok, Goyo, Maystro (Maestro) ve Valkıri.

-Kali Takımı-
Saldıranlar: Kali, Osa, Eys, Finka ve IQ.
Savunanlar: Aruni, Vamay, Puls, Sımok ve Ela.

-Nomed Takımı-
Saldıranlar: Nomed, Fûz, Mavrik (Maverick), Nok (Nøkk) ve Tiviç (Twitch).
Savunanlar: Tandırbörd, Kleş, Eko (Echo), Frost ve Mût.

-Kaveyra Takımı-
Saldıranlar: Blitz, Hibana, Lâyın (Lion), Sılec ve Zofya.
Savunanlar: Kaveyra, Torn, Melusi, Mira ve Mozi.

Dipnot: 2021 turnuvasında takımlar bu şekilde alenen açıklanmamıştı. O yüzden listeleme durumu yalnızca 2022 turnuvasına mahsus oldu.

Sem ayrıca her takımın kaptanıyla maçlar başlamadan önce özel bir görüşme yapar. Bunlara kısaca değinmekte fayda var. Sem'in Eş'le görüşmesinde odak noktası şöyledir: Sem, geçen yılki finalin Eş'in tutumunu değiştirip değiştirmediğini merak etmektedir. Eş ise bunun istisnâi bir durum olduğunu düşünmekte ve o olayın artık uzatılmamasını istemektedir. Tabii Eş için durum görünürde böyle; yoksa gizlice neler karıştırdığını biliyoruz. Ayrıca Eş'in, Kali'nin takım kaptan olmasıyla da hiçbir sorunu yoktur. Geçen yılki turnuva finalinde Eş, kendinde de kabahat görmektedir. Eş'e göre o anki durumda öfkesine yenilmesi işleri daha da sıkıntıya sokmuştur.

Sem'in Kali'yle görüşmesinde odak noktası şöyledir: Sem, kaptanlığı için Kali'yi tebrik eder. Kali ise bu kaptanlığı geçen yılki başarılarından ötürü hak ettiğini, ortada şaşılacak bir şey olmadığını düşünmektedir. Kali, turnuvayı yeni müşteriler bulmak için bir iş fırsatı olarak görmektedir. Bu yüzden de en yeni Nighthaven ekipmanları sahada test edilecek ve Nighthaven Operatörlerinin ne kadar yetenekli olduğu gözler önüne serilecektir. Tüm bunlar da ancak, Kali'nin takımı maçları kazanırsa olacaktır. Sem, Kali'nin bu tutumunu zâten tahmin etmektedir; fakat yine de ona maddiyat yönünden dolaylı bir eleştiri iletir. Kali ise hiçbir şeyin ücretsiz olmadığını söyler. Ayrıca Kali, kesinlikle kaybetmeyi de beklemiyordur. Sem arada başarısız olmanın insanın karakterini inşaa ettiğini söylese de Kali "Öyle mi? Bilebileceğim bir şey değil," der. Çünkü Kali her zaman kazanmıştır.

Sem'in Nomed'le görüşmesinde odak noktası şöyledir: Tandırbörd, Rainbow'a alınmasından kısa bir süre sonra Nok'la bir olay yaşamıştır. Sem de bunun detaylarını öğrenmek istiyordur. Nok, kaptanı Nomed'in operatör seçim sezgisine güvenmeyerek Tandırbörd'ü test etmeye karar vermiş, bu yüzden de ona tuzak kurup Tandırbörd'ü ciddi şekilde yaralamıştır. Ancak Tandırbörd kolay lokma değildir, yarasını kontrol altına alarak Nok'u alt etmekte pek de zorlanmamıştır. Boyunun ölçüsünü alan Nok, yanıldığını anlamış ve tutumunu değiştirmiştir. Tandırbörd ise, Nok'a herhangi bir garez duymamaktadır. Yani takımda sorun yoktur. Ayrıca Nomed, turnuva hakkında düşüncelerini de söylemekten geri kalmaz. İşte o sözler: "İçimizden bazılarının amacımızı unuttuğunu düşünmeden edemiyorum. Birbiriyle çelişen hedeflerimiz olursa iyi şeyler olmaz. Rainbow'a bir fark yaratmak için katıldım, aptalca oyunlar oynamak için değil."

Sem'in Kaveyra'yla görüşmesinde odak noktası şöyledir: Kaveyra işlerini gizlilikle halleden biridir. Bu yüzden de Sem, bu şekilde arka planda çalışan birinin kaptan olması ne ölçüde iyi sonuç verir şüphe içindedir. Ancak Kaveyra onu kendi silahıyla vurarak gizlilikle de her şeyin uygun şekilde halledilebileceğini, bunu da en iyi Sem'in kendisinin bildiğini söyler! Sem bunun üzerine ona hak verir. Kaveyra, takımını yönetmekte sıkıntı çekmeyecektir.

[Bu kısımda bir ara parentez açarak bir bigilendirme yapmam gerekiyor. 2022 Turnuvası'nda hiçbir karşılaşma sonucuna dâir bilgi yoktur. Final maçının sonucu bile çok üstü kapalı bir şekilde verilmiştir. O kısma gelince elimden geldiğince detaylandırmaya çalışacağım; ama ortada detay yok, bunu bilin. 2021 yılındaki gibi her maça âit ses kaydı bulunmamakta.]

Nomed Takımı'nın ilk maçının akabinde Sem Fışır, turunva öncesinde Nok'la bâdire atlatmış olan Tandırbörd'ün bu sefer bizzat yanına gider, Nomed Takımı'nda işlerin yolunda gidip gitmediğini bir de ondan duymak istemektedir. Ancak Tandırbörd onun içini rahatlatarak Nok'la birbirlerini anladıklarını ve sahada ona canı pahasına güvendiğini söyler. Meraklısına Sem ile Tandırbörd'ün yaşadığı konuşmanın ses kaydı:


Sem'in ikinci durağı Flores'tir. Turnuvada Eş Takımı ile Nomed Takımı eşleştiği sırada Sem Fişır, Nighthaven'ın bir işler karıştırdığından şüphelenmektedir. Aynı zamanda Eş'in de arkalarından iş çevirip Flores'e, Nighthaven'ı araştırma görevi verdiğini de öğrenmiştir. Eh, şu işe bakın ki bu başına buyrukluk şimdi Sem'in işine yarayacaktır. Sem, Flores'i ziyaret ederek Eş'le ne işler çevirdiklerini bildiğini ve birkaç gün içinde Nighthaven olmayacak bir işe kalkışırsa kendisine haber vermesini ister. Meraklısına Sem ile Flores'in yaşadığı konuşmanın ses kaydı:


Eş Takımı ve Nomed Takımı elenmiş, Kali Takımı ile Kaveyra Takımı finale çıkmıştır. Turnuva resmen başladığı sırada Kali'nin "Büyük Planı" iyice ilerleme kaydetmiştir. Kali, takımındaki Rainbow Operatörleriyle özellikle ilgilenmiş ve her birine ihtiyaç duyduğu şekilde yaklaşmıştır. Kali Takımı sağlam bir bütündür ve turnuvada acımasız bir şekilde ilerlemektedir. Kali Takımı'ndaki tüm Rainbow Operatörleri, Kali'yi kaptanları olarak kabullenmiştir. Operatör kapma açısından plan iyi gidiyordu; ancak Kali her zaman daha fazlasını isteyen biri olmuştu. Hazır fırsatı varken Rainbow teknolojilerinin en azından bir kısmını da olsa elde etmek istiyordu. Bu iş de hâliyle Osa'ya bakıyordu. Final maçından önceki gece Osa, Rainbow'un AR-GE laboratuvarı etrafında dolaşırken Sem Fişır tarafından yakalanır. Osa standart ekipmanı inceleyip final maçı için veri toplama niyetinde olduğunu söylese de Sem iknâ olmaz. Ona "Kali'nin sana neden değer verdiğini anlıyorum. Hiç açık vermiyorsun," der. Osa da geliştirdiği kapılara ve camlara yerleştirilebilen kalkana gönderme yaparak "Benim icâdım kurşun geçirmez, biliyorsun," der. Sem, onun konuyu anlamamazlığa vurmasına ve en başta öne sürdüğü bahaneye inanmadığını vurgulayarak Osa'ya "Sen iyi bir askersin; ama berbat bir yalancısın," der ve Kali'yi karşı suçlamada bulunmak üzereyken Osa tarafından durdurulur. Kendisine istediğini söyleyebileceğini; ama Kali'ye laf ederse ayağını Sem'in müsâit bir yerine sokacağını söyler. Sem yarınki final için Osa'ya dinlenmesini söyler, konuşma bitmiştir; ancak mevzû kapanmaktan çok uzaktır. Meraklısına Sem ile Osa'nın yaşadığı konuşmanın ses kaydı:


Ve sıra Bosak Kız Kardeşlerin karşı karşıya geleceği final maçındadır. Ela ile Zofya'nın çarpışması, takımlarının varlığını bile geride bırakacaktır.

İkinci bölümle devâm edecek :W