Forever Ziyaretçi Nihai Biyo-Organik Silah Evriliş Diriliş Çöküş Kuruluş Başlangıç
Bizler İnkâr Edilemeyiz! -Forever Ekibi

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - DWG22

Sayfa: [1] 2 3 ... 51
1
GÜNCELLEME: Proje, son kontrolde.

2
GÜNCELLEME: Projeye ilsirya, leon scott kenedy ve Orcuncharted dâhil olmuştur.

3
GÜNCELLEME: Altyazı zamanlaması yapılıp HammerHead'e teslim edilerek montaj aşamasına geçildi.

4


Proje Sorumluları: DWG22, HammerHead
Projede Yer Alanlar: Albert Wesker, DWG22,
HammerHead, ilsirya, leon scott kenedy, Orcuncharted
Proje Kaynağı: Biohazard Revelations 1 Sınırlı Sürüm DVD'si

Daha önce 2 bölüm şeklinde Albert Wesker'ın çevirisi kullanılarak Orcuncharted tarafından hazırlanmış aynı içeriğin yenilenmesidir. Bu bakımdan bu proje, mükerrer bir proje mâhiyetindedir. Jessica'nın Raporu; yalnızca Japonca seslendirmeli olarak yayınlanmıştır ve yalnızca ilk Revelations oyununun Japonya'da satışa çıkmış sürümünün yanında sınırlı sayıda verilen DVD içerisinde yer almaktadır. Bu projeyi yenileme kararı alınmasının altında yatan ana sebep; eski projede baz alınan Japoncadan İngilizceye çevrilmiş kaynağın son derece hatalı olmasıdır. Örnek vermek gerekirse "Denetçi" olması gereken diyalog sâhibi "Muhabir"; "Mülakat" olması gereken görüşme "Röportaj" olarak İngilizceye aktarılmış ve Türkçeye çevrilirken de bu sistematik hata devâm etmiştir. Bu maksatla Jessica'nın Raporu, bu sefer çoğunlukla orijinal diline sâdık kalınarak Japonca dinleme ve çeviri yapılmak suretiyle Türkçeleştirilecektir. Bunun dışında eski projede bazı teknik hatalar olduğu da gözlemlenmiştir; sıklıkla diyalog sâhipleri karıştırılmış ve bazı altyazılar olması gereken yerden ziyâde daha ileri ya da daha geri diyaloglara yerleştirilmiştir.

Güncel proje, halefinin aksine orijinal kaynaktaki gibi tek bölüm şeklinde olacaktır. Ekleme ve çıkarmalar dışında proje süresinin 20 dakikayı bulması ve 200'i aşan altyazıdan müteşekkil olması öngörülmektedir. Jessica'nın Raporu; altyazı ve zamanlaması yapıldıktan sonra düz metin olarak da düzenlenecektir ve videolu hâliyle birlikte sitede arşivlenecektir. Böylece Albert Wesker'ın geçmişte metin şekilde hazırladığı yazı, bir ahd-e vefâ göstergesi olarak onun sâhipliğini yaptığı konu altında tekrar hayata bulmuş olacak.

Genel olarak T-Abyss ve ilk Revelations'ın geçmişi ile önemli karakterlerin bir özet derlemesi olan içeriğin anlatıcısı; oyunun başka bir ana karakteri olan Jessica Sherawat (Jesika Şeravat)'tır. Rapor, zaman dilimi olarak Revelations 1 senaryosunun sonrasında geçmektedir. Jessica, BSAA'den ayrılmış ve T-Abyss üzerinde bir rapor üzerinde çalışmaktadır. Ki tüm içeriğin konusu da bu rapordur zâten. Jessica raporunu hazırlarken zaman zaman başka ses kayıtları açar ve bu kayıtlarda geçen Küresel Eczâcılar Birliği denetçisi kimliğindeki kişi Excella Gionne olup Jessica'nın aklında bu rapor işini de o sokmuştur. Jessica'nın Raporu için; bir anlamda Revelations 1'in ana senaryosuna farklı bir bakış açısı sunmayı amaçladığı söylenebilir.

5
Nekro Kelebek Günlükleri / Ynt: Site Beyanları
« : 10 Haziran 2023, 12:43:47 »
10 HAZİRAN 2023

1- Yeni manşet sistemine geçildi ve manşet kullanım adedi 5'ten 7'ye çıkarıldı.

6
Nekro Kelebek Günlükleri / Ynt: Site Beyanları
« : 08 Haziran 2023, 09:50:47 »
08 HAZİRAN 2023

1- Sitenin kelebek temalı arka planı bazı ufak dokunuşlar yapılarak yenilendi.

2- Manşet sistemi tamamen değiştirildi, yeni formata geçildi.

3- Portaldaki proje takip ve yaklaşan çıkış tarihleri güncellendi.

4- Forever Ekibi'nin slogan kısmındaki arka plan tekrar düzenlenip kodlaması iyileştirildi.

5- Sitenin gövde arka planındaki üst kısmın açık saydam alt kısmın koyu saydam olması sorunu giderildi.

6- Yeni gelen iletiler için kullanılan bağlantıların bulunduğu alanın arka planı düzeltildi ve kodlaması iyileştirildi.

7

R6: Siege'in hikâye çizgisi, 2018 yılındaki Kimera Operasyonu sonrasına kadar R6: Extraction'la aynı olduğu için ilk önce Extraction Notları yazısının okunup ondan sonra buradakilerin okunması tavsiye edilir. Zîra Önceki yazıda bahsedilenler burada tekrar edilmeyeceği için bazı kısımlar havada kalabilir ve olay anlaşılmayabilir:

Kimera Operasyonu'nun başarıyla tamamlanmasının ardından Rainbow Timi, Beyaz Maskeliler ile olan operasyonlarına geri döner. Boyd'un cesedi başarıyla mühürlenmiş ve herhangi bir salgın tehdidi kalmamıştır. 2019 yılının sonunda mevcut Six Aurelya (Aurelia) Arnot'a, yurtiçi ve yurt dışında gösterdiği operasyonel ve diplomatik başarılardan dolayı ABD Dış İşleri Bakanlığı konumu önerilir. Aurelya, teklifi kabul eder ve 2020 yılında görevden ayrılmadan hemen önce onun yönetimi altında Beyaz Maskeliler'e uluslarası çapta büyük bir darbe indirilir. Beyaz Maskeliler'in tüm para akış hesapları ortaya çıkarılarak faal konumları bulunur. Ancak Beyaz Maskeliler'in sonu getirilemez. Gölgelere karışmayı başararak küçük gruplar hâlinde varlıklarını sürdürdürmeye çalışırlar. Beyaz Maskeliler'in sahip olduğu tüm mal ve para bikirimi ise Rainbow Timi'ne aktarılır.

Aurelya, Six görevini bırakmadan önce bu makam için Hint asıllı Harişva "Heri" Pandî (Harishva "Harry" Pandey) adlı kişiyi önerir. Peki bu Heri, yoktan mı ortaya çıkmıştı? Hayır. Heri, 2015 yılında Rainbow tekrar etkinleştirildiğinden beri oluşum içinde yer alıyordu zâten. Aurelya için psikolojik ve askerî kültür danışmanı olarak görev yapmaktaydı. Şu iki konuda oldukça etkindi: Yeni operatör alımları için psikolojik değerlendirme yapma ve mevcut operatörlerin psikolojik hâllerini inceleme.Heri, önceki Six gibi değildi. Hattâ kendisine Six denmesini de istemiyordu. İşleri doğrudan çözmek yerine dolambaçlı yollar izler ve komplolor kurmayı severdi. Onun yönetimi altında Rainbow Timi, hiç yapmayı düşünmediği şeyler yapmıştır. Rainbow Timi, birbirinden tamamen farklı uluslararası birimlerden oluşan bir yapılanmaydı. Yani Heri, farklı tellerden çalan operatörlerin bulunması bir yana ayrıca ekip içinde geçmişte aynı birimde yer aldığı için birbirini tutan elemanlar da olduğunun farkındaydı. Örnek vermek gerekirse içinde Sımok (Smoke), Teçır (Thatcher), Mût (Mute) ve Sılec (Sledge)'in bulunduğu SAS biriminde birlikte çalışmış operatörler, birbirlerini kollayabiliyordu. Özellikle Teçır, bu konuda çok agresifti. Görevler esnasında SAS Birimi'nden bulunmayan bir operatör yanındaysa onu baskılayabiliyordu. Ya da bir SAS üyesine sataşıldı mı haklı-haksız olmasına bakılmaksızın tüm SAS üyeleri, diğer kişiyle kavgaya hazır hâle gelebiliyordu. Heri bunu ortadan kaldırmak istiyordu. Ama aynı zamanda ortadan kaldırdıktan sonra oluşan düzeni de yıkmak istiyordu. Yani şöyle: Tüm Rainbow Operatörlerini bir bütün yapıp sonra onları sızma, saldırı, sıhhiye gibi geçmiş birimlerini umursamayacakları takımlara bölecekti. Böylece artık SAS üyeleri ya da FBI üyeleri birbirini tutmayacaktı. Oluşturulacak yeni düzende, tamamen karma hâle getirilen takımlar karşılıklı olarak birbirini destekleyecekti.

Heri, istediği şeyi elde etmek için Rainbow Timi'ni zorlaması gerektiğini biliyordu. Ancak öte yandan, Rainbow'a farklı bir soluk da getirmek istiyordu. Rainbow'da her şey kalıplaşmıştı ve belli kişilere bağlıydı. Örneğin tüm AR-GE işleri Operatör Mira sâyesinde ayakta kalıyordu. Tam olarak bu nedenle Heri, yeni soluklar getirme amacındaydı; böylece mevcut planı işlerken Rainbow birimlerini de revize etmiş olacaktı. Bu doğrultuda Nighthaven denilen bir paralı asker örgütünü yakından izlemeye başladı. Nighthaven, piyasada oldukça ses getirerek isim yapmayı başarmıştı. Çok sayıda farklı organizasyonla çalışıyor ve bilinen resmî askerî örgütlerin dokunulmazlığını sarsıyordu. Heri, Nighthaven'a göz koymuştu. Onları Rainbow'a katmak istiyordu. Rainbow'un Eş (Ash) gibi bazı kıdemlilileri buna şiddetle karşı çıksa da Heri, "Nighthaven, bize rakip olan başka bir organizasyonun da yakın tâkibinde. Onlardan önce davranıp Nighthaven'ı bizim tarafımıza çekmemiz daha iyi olur," bahânesini kullanarak kısmen herkesi iknâ etmeyi başarır. Ortada, tırnak içinde, "sözde" rakip bir organizasyon gerçekten var mıydı hiç ispatlanmamıştır.

Ve böylece Nighthaven'ın kurucusu ve baş operatörü olan Kali, Nighthaven'ın Rainbow Six'e katılmasını kabul eder. Heri, bunu elbette para aracılığıyla yapar. Sonuçta Nighthaven, bir paralı asker örgütüydü. Bu kapsamda Nighthaven'ın, Rainbow Six'e katılması da resmen Henri'nin isteği üzerine Nighthaven tarafından başlatılan Şiftin Tayds (Shifting Tides) Operasyonu ile resmiyet kavuşur.


Videoda Kali'nin, telefonda Heri ile görüştüğünü ve Heri'ye ayar verdiğini görüyoruz. Anlayacağınız; Heri, kendini belki çok zekî bir adam olarak görüyor olabilir; ancak Kali de işini bilen biri. Operasyonun tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


Video; Heri ile Eş'in tartışmasıyla başlıyor. Heri, operasyonun kendi isteği üzerine yapıldığını Eş'e söylemiyor. Bunun nedenleri hâlen bilinmese de Heri'nin böyle işgüzâr pek çok hareketi bulunmakta zaten; o yüzden bunların tümünü planının bir parçası görmek lâzım. Süper Tanker Angus, korsanlardan başarıyla kurtarılıp da Kali, helikopterle Heri ve Eş önünde afili bir giriş yaptığı andan itibâren Rainbow Six'te işlerin değişeceği anlaşılmıştı. Ki Eş için şimdiden değişmeye başlamıştı bile ve Kali'nin Eş üzerinde bıraktığı intibâ oldukça olumsuzdu.

Heri, planları doğrultusunda ilk adımı atar ve bu tasarısına "Program" der. Peki "Program" nedir? Gelin, sizlere bunu Heri'nin kendisi açıklasın:


Satır aralarını iyi okumak lâzım: "Bir araya geleceğiz ki ayrıyken daha güçlü olabilelim."

İşte Heri'nin mottosu tam olarak buydu. Aslında kastettiği ise "Karşı karşıya gelelim, bölünelim ve tekrar bir araya gelelim"dir. Porgram'la amaçlanan; operatörlerin olağanüstü bir mücâdele deneyimi kazanmalarıdır. Bu mücadele deneyiminiyse, Stadyum'da düzenlenecek turnuvada göstereceklerdir. Operatörlerin toplu birikimlerinin gösterileceği bir zirve; opereasyonel harekâtın doruk zirvesi olacaktır. En azından Heri'ye göre öyle...

Üstte de bahsettiğim "Tüm Rainbow Operatörlerini bir bütün yapıp sonra onları sızma, saldırı, sıhhiye gibi geçmiş birimlerini umursamayacakları takımlara bölme" olayının ilk ayağı, Program aracılığıyla bir bakıma gerçekleşmek üzeredir. Heri'nin sözleri de bunu desteklemektedir: "İşte bu yüzden Programı oluşturdum. En iyi operatörlerimizi bir araya getirmek, böylece birbirlerinden daha fazla şey öğrenebilmeleri ve ayrıldıklarında daha da güçlenmeleri için. Hangi birime, hangi kuruluşa ya da hangi STK'ya ait olursa olsunlar, program sâyesinde kendi bağlarını kuracaklar. Burada öğrendikleri, onları gerçek bir bütün yapacak."

Turnuvaya girmeden önce Rainbow Operatörlerinin bu durumu konusunda şu videoyu da izlemenizde fayda var. Videonun baş karakterleri şu iki operatördür: Teçır (Thatcher) ve Dookebi (Dokkaebi).


Program'a dönecek olursak, programın yapılması için tüm operatörlerin toplanıp kampa gireceği bir yere ihtiyaçları vardı. Bu yüzden Heri, Yunanistan'daki bir gezisi sırasında kullanımdan kalkmış bir stadyum keşfettiğinde, bunu bir fırsat olarak görür. Stadyum'u operatörlerin eğitileceği, sonrasında da turnuvada becerilerini sergileyeceği bir platforma dönüştürür. Elbette gerçek mermi ve patlayıcılar kullanılmaz. Mira, AR-GE kapsamında öldürücü olmayan özel mermi ve patlayıcılar üretir. Mermileri, lastik mermi olarak düşünebilirsiniz. Paintball mermisinden daha kuvvetli, gerçek mermiden daha az hasarlıdır; adamı indirir.

Turnuvaya katılan takımlar, Heri'nin müdâhalesiyle oluşturulur. Heri özellikle farklı şahsiyetteki kişilere göre takımları belirler. Operatörlerin kendi içinde olası sürtüşme ve çatışmalar yaşayıp bunları aşmalarını ve tam bir takım olmalarını hedeflemektedir. Ancak bu ilk turnuva olduğu için fazla da ileri gitmez. Sonuçta gölün maya tutup tutmayacağı henüz belli değildir. Ayrıca takımların kaptanları da yoktur. Heri, bu turnuvayı normal bir operasyon tarzında düşündüğü için kaptanlara gerek görmese de, bunun eksikliğini turnuva sırasında sürekli hissetmiştir. Zîra operasyonlarda da kaptan yokmuş gibi görünse de komuta merkezi, kaptandır aslında.

Turnuvada toplam 4 takım mücâdele eder. Bu 4 takımın her biri 10'ar operatörden oluşur. Yani turnuvada 40 operatör yer almaktadır. Bu 4 takım kendi içinde "Saldıranlar" ve "Savunanlar" diye 2'ye ayrılır. Her takımda 5 kişi saldıran; 5 kişiyse savunandır. Maçlar iki yarı şeklindedir, futbol gibi. İlk yarıda savunan olan, ikinci yarıda saldıran olur ve bir takımın, maçın galibi olması için hem saldıran hem de savunan olarak üst üste 2 kez kazanması gerekmektedir. 1-1'lik beraberlik olması durumunda, maç uzatmalara gider ve saldıran-savunan formasyonları tekrar başa sarar. Maç en fazla 4-4'e kadar uzayabilir. Karşılaşma sayısını 5 yapan ilk takım, maçı kazanır.

2020 yılı turnuvasında finale iki takım kalır. Takımlardan biri Dok (Doc), Kaveyra (Caveira), Puls (Pulse), Mozi (Mozzie) ve Mira'dan oluşurken; diğeriyse Dookebi (Dokkaebi), Sılec (Sledge), Hibana, Blitz ve Teçır (Thatcher)'dan oluşur. İşte son maçın final rauntu:


Böylece turnuvayı Dookebi, Sılec, Hibana, Blitz ve Teçır'ın takımı kazanarak 2020 etkinliği son bulmuş olur. Heri, 2020 turnuvasından memnun kalmıştır. Heri için 2020, bir deneme tahtasıydı. Şimdi asıl 2021 turnuvasıyla işleri ciddileştirecekti. Nighthaven'ın turnuvaya dâhil olma zamanı gelmişti! Ama Heri her şeyden önce tüm operatörlerin bu turnuvayı ciddiye almasını istiyordu. Bunun bir oyun ya da eğlence olmadığını anlamalıydılar. Heri fırsatların değerlendirilmesine inanan bir adamdı ve bir fırsat buldu mu göz ardı edemezdi. Splinter Cell oyununun tanınan efsâne Sem Fişır (Sam Fisher) da, o fırsatlardan biriydi işte.

Sem, bilinmeyen bir düşmandan kaçmaktaydı ve izini kaybettirmesi gerekiyordu. Bu esnâda Heri'yle yolları kesişti ve Heri, Rainbow'a katılıp Program'a dâhil olan operatörleri turnuva için eğitmeyi kabul ederse, bunun her iki tarafın da kârına olacağını söyledi. Böylece Sem, hem Rainbow koruması altına girecek hem izini kaybettirebilecek hem de bu sâyede Rainbow Operatörleri ciddi bir eğitime girecekti. Sem, bunu kabul etti ve kendisine Ziro (Zero) denmesini istedi.


Videodaki bir-iki şeye açıklık getirmem gerek. İlki Sem ile Lera arasındaki ilişki; ikincisiyse şırınga bahsi. Sem'in Lera ismiyle konuştuğu kişi Operatör Finka'dır. Ki Finka'nın babası ile Sem arkadaşlardı. Anlayacağınız, Finka küçüklüğünden beri Sem Fişır'ı tanımakta. Şırınga ise Finka tarafınan nanabot teknolojisiyle alâkalı. Finka'nın doğduğu yerden kaynaklı kalıtsal bir hastalığı bulunmakta. Kendisi Çernobil'e oldukça yakın bir yer olan Homyel'de meşhur nükleer sızıntıdan 3 yıl sonra doğdu ve bölgedeki radyasyondan direkt etkilendi. Bu da onda zamanla kaslarında dejenerasyon ve uzuvlarında duygu kaybı yaşanmasına yol açtı, ki etkileri bu süreç hâlâ devâm da etekte. Özetle Finka, acıları ve yaralanmaları normal bir insanın hissettiği gibi hissedemiyor, acı eşiği bu hissizlik ve kas kaybından dolayı fazla yüksek. Normalde iyi bir şey gibi durabilir; fakat operasyonel mevzûlarda ölümcüldür. Düşünsenize; vuruluyorsunuz, fakat vurulduğunuzu düzgün hissetmiyorsunuz. İşin sonunda kan kaybından ölebilir bile insan. Finka, bu hastalığını tedâvi edebilmek için kendi geliştirdiği nanobotları kullanmakta. Sem de, ilerleyen yaşından kaynaklı vücudunda oluşmuş artrit denilen iltihapları sınırlamak için Finka'nın bu nanobot teknolojisine başvuruyor.

2021 turnuvası iyice yaklaşırken Heri, düzenlemeleri 2020 yılından farklı olarak ele alıyordu. Önce ilk fark ettiği eksikliği kapattı: Her takıma liderlik edecek bir kaptan sistemi oluşturdu. Takımlar, artık bu kaptan operatörler üzerinden adlandırılacaktı. Normalde birlikte çalışmakta güçlük çeken operatörler, bu şekilde bir araya getirilerek bütünleşik bir takım deneyi oluşturulacaktı. En azından amaçlanan buydu.

Bu esnâda Kali de boş durmamaktaydı; Hong Kong'da, zamanında Termit (Thermite)'le ortak operasyon yürütmüş olan Aruni'yi, Nighthaven'a katmayı başarmıştı. Heri, bu durumdan rahatsız olmadı; ancak bu durum bir şeyi fark etmesini sağladı: Kali'yi hafife almıştı. Çünkü Kali, Aruni gibi tecrübeli birini bulup ekibine katacak kadar vizyonlu ve iş bitirici biriydi.

Heri turnuva için Rainbow'un kıdemli operatörlerinden 4 kaptan seçti: Eş, Mira, Vicıl (Vigil) ve Kapitao (Capitão).


Videoda kaptanların, genel görüşleri hakkında bilgi sâhibi oluyoruz. Örneğin Vicıl, Mozi'den haz etmiyor. Bunun nedeni sessiz ve gizli ilerleyen Vicıl'ın, yaygaracı ve doğaçlama takılan Mozi'yle felsefelerinin uyuşmaması. Eş ise, bilindiği üzere Kali'den haz etmemekte ve takımında yer almasından memnuniyetsizliğini açıkça belli ediyor. Bir önemli noktaysa Mira'nın takımında yer alan Aruni'nin geçmişi. Aruni ile Termit'in yer aldığı görevde Aruni, ciddi şekilde yaralanmış; sol kolu ile bacağını kaybetmiş ve yüzünün sol kısmına da kalıcı bir yara almış. Termit ise daha yüzeysel yaralarla durumu atlatmış. Böylece her dâim elleri sargılı olan Termit'in, bu yaraları nasıl aldığı da ortaya çıkmakta. Taylandlı Aruni'nin tek bomba geçmişi, görev sırasında başına gelenler değil. Aynı zamanda küçükken kız kardeşini de bir bomba yüzünden kaybetmiş ve kadın bir emniyet memuru olarak sürekli kısıtlamalara maruz kalmış. Uzuvlarını kaybettiğindeyse kendisine işe yaramaz muâmelesi yapılmış. Kali ise akıllı davrandı ve Aruni'yi Nighthaven'a dâhil ederken bunu yok pahasına yapmadı; ona tekrar hayata tutunabileceği protezleri sağladı. Bu da Kali'ye, Aruni'nin koşulsuz güvenini ve sadâkatini de kazandırdı.

Kali için Rainbow'a katılmak ve bu saçma turnuvada yer almak, sâdece bir eğitim ya da gösteri olayından ibâret değildi. Fırsatlardan bahsetmiştik ve Heri'nin fırsatları her dâim kullanan biri olduğunu söylemiştim. Bu durum Kali için de farklı değil; bu turnuva ve Rainbow, Kali için bir fırsattı. Büyümekte olan bir askerî güç olarak ekibine yetkin kişiler katmalıydı ve hâlihazırda Rainbow yeterince yetkin operatörden oluşmaktayken neden uzakta başkalarını aramakla uğraşsındı ki? Kali, Heri'nin oyununa uyuyormuş gibi görünerek Nighthaven'a Rainbow Operatörlerini çekmek istiyordu. Bu amaç uğruna henüz bir şey yapmasa da, planı belli başlı hatlarıyla hazırdı. Ki Kali, yalnızca insan gücüyle de yetinme niyetinde değildi; Rainbow'un teknolojilerini de keşfetme eğilimindeydi. Bunun için fazla uğraşması da gerekmiyordu; çünkü Rainbow'a katılmasıyla birlikte tüm Rainbow araştırmaları ve teçhizâtına ulaşmasına izin verilmişti. Diğer yandan Kali, Nighthaven'ın bilgilerini paylaşmayı reddetmiş ve gizlilik hakkını koruyan hükümlerle birlikte Rainbow Organizasyonu'na avukatını yollamıştı. Kali, Heri'nin oyununda kendi şartlarıyla bulunuyordu; Heri istedi diye değil.

İlk maç Eş Takımı ile Mira Takımı arasında gerçekleşir. Maçın kader anı Eş takımı saldıran taraftayken gerçekleşir. Saldıran ekipte Eş, Finka, Kali, Termit, Dookebi; savunan ekipteyse Mira, Puls, Aruni, Mozi, Dok yer almaktadır. Meraklısında müsabakanın kader anının ses kaydı:


Müsâbaka esnâsında Mira Takımı, Eş Takımı'na üstün gelmiştir. Mira Takımı savunmada avantajını korurken zaman, Eş Takımı'nın lehine işlemektedir ve saldıranlar olarak belirlenen sürede savunanları alt edemezlerse eli kaybetmiş sayılacaklardır. Karşılaşmanın kader anında Kali, Finka'nın dikkat dağıtıcı olarak savunanların arasına dalmasını önerir. Bu sâyede Mira Takımı tamamen açığa çıkmış olacak ve bu da Eş Takımı'na kazanma şansı doğuracaktır. Ancak Eş bunu kabul etmez; çünkü Rainbow'un ruhuna terstir. Maç kaybedildiğinde Kali "Aaa, kaybettik! Ne kadar şaşırtıcı!" diyerek durumu tiye alır.

Turnuva Notu: Turnuva maçlarının eleme prensibi, en çok zafer kazananlar finale çıkar şeklindedir. Yani bir takım, üst üste 2 kez farklı takımlar tarafından yenilmeden direkt elenmiş olmaz. Bu yüzden Eş Takımı, ilk maçı kaybetmesine rağmen elenmiş olmuyor. Daha 1 maç hakkı daha var.

İkinci maç Kapitao Takımı ve Vicıl Takımı arasındadır. Maçın kader anı Kapitao Takımı saldıran taraftayken; Vicıl Takımı ise savunan taraftayken gerçekleşir. Kapitao Takımı'nın saldıranları arasında Nomed (Nomad), Montanya (Montagne), Kapitao ve Nighthaven Operatörü Eys (Ace) bulunmaktadır. Vicıl Takımı'nın savunanları arasında ise Vicıl, Kleş (Clash), Alibay (Alibi), Liijın (Lesion) ve en önemlisi Ela yer alır. Ela şu yüzden önemli; kendisi karakter olarak fazla baskın, fazla özgün ve fazla doğrudan biri. Bu yüzden de Vicıl'ın, Ela'ya komuta etme konusunda endişeleri vardır. Bunu başaracağından şüpheli ve Ela'nın oldukça güçlü bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünmekte. Meraklısına müsâbaka sonrasının ses kaydı:


Kapitao Heri'ye, Vicıl ve savunanlarının çok agresif olduğunu, bunun da kazanmalarında etkin rol oynadığını söyler. Görev gereği saldıranların bombayı etkisiz hâle getirmesi gerekmektedir. Ancak savunanlar tarafındaki Vicıl Takımı, Kapitao Takımı'ndaki Montanya'nın kalkanıyla o kadar meşgul olurlar ki bombayı savunmayı unuturlar. Kapitao da bundan faydalanıp Nomed'e bombayı etkisiz hâle getirtir. Aslında Kapitao Takımı, Vicıl Takımı'nın takım olamaması sâyesinde kazanmıştır. Bu durum her nasılsa Kapitao gibi deneyimli bir askeri, gelecek maçta eşleştiği Mira Takımı'nı hezîmete uğratacağını söyletecek kadar da havalara sokmuştur.

Bu esnâda Kali de, Rainbow Operatörlerini Nighthaven'a katma planını tam anlamıyla devreye sokmuştur. İlk belirlediği hedefse Fûz'dur. Kali, turnuva için orada bulunan diğer Nighthaven üyeleriyle birlikte bir idman oturumu düzenlemiş ve buna Fûz'ü de davet etmiştir. İdman sırasında Fûz, ateş hattında Aruni bulunduğu için ateş etmekten çekinmiş ve idman sonunda Kali, bunu anlamayarak neden tereddüt ettiğini sormuştur. Fûz durumu ifâde ettiğindeyse Kali, gerçek bir can kaybı olmadığı sürece dost ateşinden kaçınılmasının önemsiz olduğunu, Nighthaven'ın genel prensibinin sert oynamak ve risk almak olduğunu söyler. Aynı anlarda Kali'ye ekipman teslim etmek için Stadyum'a bir nakliye helikopteri gelir. Helikopter içerisinde Kali'nin sonraki maçlarda kullanacağı özel bir operasyon giysisi vardır. Fûz, herkesin turnuva için tasarlanan Rainbow üniformalarını giymesi gerektiğini söylese de Kali, üniformasının bu giysi olacağını, Nighthaven'da her zaman en iyi ekipmanların olduğunu, eğer Fûz bir kariyer değişikliğine gitme kararı alırsa Nighthaven'ı düşünmesini söyler.

Oldukça teknolojik olan bu giysi; hafifti, kas gerginliğini azaltıp vücûdu çatışmada en iyi forma getiriyordu, yüksek kalibreli mermilerin çoğunu ya emebiliyor ya da saptırabiliyordu. Ayrıca biyolojik ve kimyasal silahların çoğuna karşı da koruma sağlıyordu.

Üçüncü maç Eş Takımı ve Vicıl Takımı arasındaydı. Maçın kader ânı yine Eş Takımı saldıran taraf; Vicıl Takımı ise savunan taraftayken gerçekleşir. Hatırlayacak olursak saldıran ekipte Eş, Finka, Kali, Termit ve Dookebi; savunan ekipte ise Vicıl, Kleş, Alibay, Liijın ve Ela yer alıyordu. Meraklısına müsâbaka sonrasının ses kaydı:


Maçı Vicıl Takımı yine kaybetmiş ve iki yenilgi alınmasından dolayı bu sefer hâliyle turnuvadan elenmiştir. Vicıl, maçın kırılma noktasında takımdaki tek ayakta kalan kişi olmuş ve karşı tarafın 5 operatöründen 4'ünü kendi indirmişti. Ancak Termit, bir bomba düzeneğiyle Vicıl'ın kazanmasını en nihâyetinde engellemiştir. Sem Fişır'ın, Vicıl ile yaptığı maç sonrası görüşmede net olarak Heri'nin yaptığı bu turnuva saçmalığından yaka silken operatörler olduğu anlaşılmıştır. Sem, Vicıl'a turnuvayı ciddiye alıp almadığını sorduğunda Vicıl hiç çekinmeden hırsız-polis oyununu ne kadar ciddiye alıyorsa, bunu da o kadar ciddiye aldığını, eğer bunu bir simülasyon olarak değil de; gerçek bir muhârebe olarak düşünecek olsa elinin çoktan kana bulanmış olacağını söyler. Sem ise, bunun oyun gibi görünse de gerçek bir muhârebe olarak ele alınması gerektiğini, tutumunu değiştirip biraz inanç gösterirse gelecek sezon Vicıl'ın daha iyi bir sonuç elde edeceğini söyler. Vicıl'in cevabı ibretliktir: "Ne istediğine dikkat et. Tutumumu değiştirecek olursam, Mozi tabut içinde memleketi Avustralya'ya gider." Ve Vicıl bunu, daha Mozi'nin yer aldığı Mira Takımı'yla karşılaşmamışken söylemektedir.

Dördüncü maç Mira Takımı ve Kapitao Takımı arasındadır. Kapitao en son Mira Takımı'nı hezîmete uğratacağını söylemişti. Ancak öyle olmaz. Maçın kader ânı Kapitao Takımı saldıran taraf; Mira Takımı ise savunan taraftayken gerçekleşir. Hatırlayacak olursak saldıran ekipte Nomed, Montanya, Kapitao ve Nighthaven Operatörü Eys; savunan ekipte ise Mira, Puls, Aruni, Mozi ve Dok yer alıyordu. Meraklısına müsâbakanın kader ânının ses kaydı:


Kader ânı; Mira Takımı'nın ekip içi bir anlaşmazlık yaşadığı âna denk gelir. Mozi, rakibe karşı Haşere Fırlatıcı teçhizatını kullanmıştır ve Mira haşerelerin son durumunu öğrenmek istemektedir. Mozi, bu özelliği sâyesinde bütün rakip İHAlarını ele geçirip kendi takımı için kullanabilmektedir. Ancak bu özellik, Aruni'nin kapı, giriş ve pencerelere kurduğu lazerlerden oluşma Surya Geçidi teçhizatıyla çakışır ve ele geçirilen İHAların çoğunun yok edilmesine neden olur. Buna rağmen bu pürüz bir tartışmaya dönmeden şakalaşma yoluyla atlatılır ve Mozi, saldıran takımdakileri işâretleyerek Mira Takımı'nın kazanması için avantaj sağlar. Geri kalan kısımda Mira, tüm takımını ileri sürer ve maçı alırlar. Kapitao Takımı, kaptanlarının büyük konuşmasının ceremesini çekerek ilk yenilgisini tatmıştır.

Beşinci maç Eş Takımı ile Kapitao Takımı arasında olacaktır ve bu maç her iki takım için de önemlidir. Zira iki takım da 1 yenilgi almıştır ve karşılaşmada kaybeden elenecek; kazanansa Mira Takımı'yla karşılaşmak üzere finale çıkacaktır. Eş Takımı, Mira Takımı'na karşı rövanş istiyordur! Eş'in iyi bir saldırı planına ihtiyacı vardı. Önceki iki maçta işler pek yolunda gitmemiş ve son maç Termit sâyesinde son ânda kazanılmıştı. Maçın kader ânı Kapitao Takımı savunan taraf; Eş Takımı ise saldıran taraftayken gerçekleşir. Saldıran ekipte Eş, Finka, Kali, Termit ve Dookebi bulunurken; savunan ekipte ise Valkıri (Valkyrie) ve tek başına ordu olarak nitelendirilebilecek Taçanka (Tachanka) gibi sağlam operatörler vardır. Meraklısına müsâbakanın kader ânının ses kaydı:


Eş Takımı için işler yolunda gitmiş ve Taçanka hâriç tüm savunan operatörleri indirmişlerdir. Eş Takımı, Taçanka'yla baş edememekte ve onunla birebir sıcak temasta bulunan Dookebi ise zor anlar yaşamaktadır. Bu durum karşısında devreye Kali girer ve "Bırakın, Taçanka bize doğru gelsin," der. Eş ise kalan tüm takımla birlikte Taçanka'ya yüklenilmesi gerektiği görüşündedir. Kali, Taçanka'nın gelmekte olduğu yol üzerine önceden tuzaklı mayın kurduğunu, beklemelerinin yeterli olacağını söyler. Ama o ânda bile Eş ile Kali arasında ufak bir sürtüşme yaşanır. Eş, bu tuzaktan daha önce haberdar edilmediği için kızmıştır. Sonuç olarak Taçanka düzeneği harekete geçirir ve Eş Takımı taktiksel bir zafer elde eder. Eş, "Aferin Kali, bir dahakine her adımı takımla paylaşmayı ihmal etme," derken Kali ise "Emrin olur, Patron," der.

Kapitao Takımı elenmiştir ve Finalin adı: Mira Takımı - Eş Takımı idir. Karşılaşmanın başlamasından sonra iki takımda bir süre birbirini ölçer, ardından Mira Takımı taktik mola alır:


Mira takımıyla istişare yapmaktadır.

Mira: Fazla havalanmayın. Onları bir kez yendik; fakat o zamandan beri kaybetmediler. Fikri olan?

Aruni: Kali'nin bir zaafı var: Emir almaktan haz etmez.

Mira: Puls, Eş için ne diyebilirsin?

Puls: Eş, işleri kitabına göre yapar. Kali'nin serseri hareketleri onu deli edecektir, tabii şu ana kadar çoktan etmemişse...

Mira: Komuta ve Kontrol, şu anda en güçlü noktaları değil o zaman.

Aruni: Değil. Kali, eğer Eş'in hatâ yaptığını düşünürse kendi kafasına göre hareket edecektir. Kaybetmeye gelemez.

Mira: Olası fırsatlar için gözlerimizi dört açalım. Dışarıdan takım içi sıkıntı yaşıyormuş gibi görünüyorlarsa, gerçekten yaşıyorlar demektir.

Puls: O iş bizde.

Aruni: Tamamdır.

Maçın iki yarısında da bir kazanan çıkmaz ve 1-1 beraberlik oluşur. Maç uzatmalara gidererek formasyonlar başa sarar. Skor 3-4 iken Eş Takımı öndedir ve savunmaya geçmiştir. Eğer Eş Takımı kazanırsa, maç bitecektir. Kaveyra ve Nighthaven Operatörü Vamay (Wamui) gibi önemli savunanları olan Eş Takımı, bu eli Mira Takımı'nın saldıranlarına kaybeder ve maç son el olan karşılaşma sayısına ulaşır. 5 puan alan ilk takım kazanacaktır artık. Eş Takımı saldırıya geçerken; Mira Takımı savunma yapacaktır. Maç 4-4 olduktan sonraki kısmını bu sinematikten izlemenizi öneririm:


Kali, turnuvanın başından beri sinyallerini verdiği şeyi yapmış ve kendi inisiyatifine göre hareket ederek zafere ulaşmak için takım arkadaşlarını yem olarak kullanmıştır. Ateş altındaki Eş ve Dookebi'nin konumlarını açık hâle getirerek Mira Takımı'nı topluca aynı yere çekmiş ve bu esnâda Dookebi oyun dışı kalmıştır. En sonunda Eş'i de canlı kalkan olarak kullanması, Eş Takımı'na finali kazandırsa da, bardağı taşıran son damla olmuştur. Turnuva, Heri'nin amaçladığının tam tersine sonuç vermiştir. Bu final; Rainbowcular arasında hiç olmadığı kadar büyük bir ayrışmaya neden olacaktır.

Heri tüm bu olanlardan haberdar olmasına rağmen operatörleri kendi hâline bırakır ve ateş hattının içine girmekten kaçınır. Bu vurdumduymazlık ise Eş ile Kali'ye kendi başlarının dikine gitmek için ihtiyaç duydukları özgürlüğü tanır. Turnuvadan birkaç hafta sonra Eş, yıllar önce tanıdığı bir soyguncudan tekrar haber alır. Flores denilen Arjantinli bu şahıs, Robin Hud-vâri bir adamdı. Zengin suçluları soyup paralarını fakirlere dağıtırdı. 2016 yılında Arjantinli suç lordları, paralarının izini sürdüler ve Flores'in bu paraların bir kısmını hasta olan annesinin hastane masraflarını ödemek için kullandığını öğrendiler. Misilleme olarak Flores'in annesini öldürdüler. Flores kaçarken şans eseri Eş ile karşılaşmış ve Eş, suç lordları hakkında vereceği bilgiler karşılığında ona Amerika'da sığınma sağlayıp yeni bir başlangıç sözü vermişti. Flores de seve seve kabul etmiş, San Fransisko'da hem bir yemek vagonu işleterek hem de hırsızlık yaparak hayatına devâm etmişti. Ama soygun işini biraz fazla abartınca Eş'in dikkatini tekrar çekmiş olur. Flores, aslında tam Eş'in ihtiyaç duyduğu kişiydi. Eş bir plan yaparak Goyo ve Kestıl (Castle) adındaki iki Rainbow Operatörü'nü Flores'e yollar ve onlar aracılığıyla iyiliğinin karşılığını ister. İlk olarak Flores'i operatör olarak Rainbow'a da aldırır(!), ardından da Kali'nin yasa dışı faaliyetlerde yer alan kirli bir operatör olduğunu söyleyerek Flores'ten Kali hakkında araştırmalar yapmasını ister. İşte Flores:


Birkaç ay sonra Flores, Eş'e Nighthaven'ın AR-GE başkanı ve aynı zamanda bir Nighthaven Operatörü olan Osa hakkında bilgiler verir. Osa'nın Kali ile çok yakın bir ilişkisi olduğunu ve Kali'nin onu dostu olarak görüp güvendiğini söyler. Ayrıca Flores, Nighthaven hakkında henüz şüpheli bir şey bulamamış olup, Eş'in yargılarını sorgulamaya başlamıştır. Ama yine de araştırmaya devâm etme kararı alır. Bu esnâda Kali de kendisini 2022 turnuvası için kaptan olarak Heri'ye kabul ettirir ve kaptanlıktaki ilk icraatında da takımına kendi operatörlerini seçmek istediğini söyler. Böylece Osa, resmen Rainbow'a katılmış olur. Kali, Osa'yı Rainbow'a boşuna sokmamıştı, bunların hepsi Rainbow'a katıldığından beri planladığı adımlardan biriydi ve Osa da bundan haberdardı, hattâ kendi aralarında buna "Büyük Plan" diyorlardı. Hırvat uyruklu Osa, Avrupa'da oyuncak mağazası zincirleri bulunan zengin bir âileden geliyordu. Bu, Osa'yı mevcut konumuna getiren etkenlerden biri oldu. Oyuncaklara olan merakı zamanla elektromekanik ve ardından da robotik mühendisliğine doğru devâm etti. Zagreb Üniversitesi'nde askerî mühendislik okudu. Ancak alışılmışın dışında yaklaşımı ve münâsebet gerektirmeyen insanları görmezden gelerek genel olarak sergilediği soğuk tutum, kariyerini kötü etkiledi. Yaptıklarına uçarı ve anlamsız denilerek üniversitedeki çalışmaları kabul görmedi. Kali ise, Osa'nın eşsiz bakış açısı ve ham yaratıcı yeteneğini anında fark ederek onu Nighthaven'a davet etti. Açık konuşmak gerekirse Nighthaven'ın askerî teçhizat ve teknoloji başarısı tamamen Osa'ya bağlı olup Nighthaven bu günlere onun sâyesinde gelmiştir. Osa olmasaydı, belki Nighthaven diye bir şey de olmayabilirdi.


Heri ise 2022 turnuvası için hazırlıklara başlamış, hattâ kaptanları bile belirlemiştir. Heri garip bir şekilde sanki ortada hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyordu. Ya bir Six olarak çok aptaldı ya da işler tam olarak kendi istediği hâle geldiği için sesini çıkarmadan durumu izliyordu. Hiçbir zaman kendini açık etmeyen bir karakter olmuştur bu adam. Ancak ben size Heri'yi en başta açık etmiştim. Bir bakıma tüm bu olanlar onun "düzelt-bölün-birleş" felsefesine uyuyordu. Heri'nin verdiği son kararla kaptanlar şu şekildeydi: Eş, Kali, Nomed ve Kaveyra. Ayrıca Eş ile Kali, emri vâki yaparak Flores ve Osa'yı Rainbow'a aldırdıkları için diğer kaptanlara da, Rainbow'a yeni birer operatör getirme hakkı tanındı. Tabii bu olası yeni operatörlerin Rainbow'a girmeyi hak edip hak etmeyecekleri yapılan mülâkatlara bağlı olacaktı; ama lütfen... Eş, Rainbow'a bir hırsızı kattı. Açıkçası Rainbow'un seçme eşiği epey düşmüş gibi görünüyordu. Bu doğrultuda Nomed, Kızılderili bir pilot olan Tandırbörd (Thunderbird)'ü takımına alır. 2015 yılında Nomed, Kanada'ya yaptığı bir keşif gezisindeyken ciddi şekilde yaralanmış ve Tandırbörd de ona ilk yardım uygulamıştı, hattâ üstüne bir de ayı saldırı bertaraf etmişti. Nomed de tüm bunları unutmayarak onu, ekibine ve Rainbow'a dâhil eder.


Kali'nin direktifiyle Rainbow Operatörlerini Nighthaven tarafına çekmek olan "Büyük Plan" artık devreye sokulmuştu. Ve bu plandan Osa dâhil çok az kişi haberdardı. Planda zorlama yoktu, yalnızca belli hamleler yapılacak ve karar; hamle yapılan operatörlere bırakılacaktı. Bu kapsamda ilk olarak aralarında IQ ve Sımok'un bulunduğu birkaç Rainbow Operatörü Singapur'daki Nighthaven AR-GE Tesisi'ne davet edilir. Bu tesiste operatörlere, Nighthaven ekipmanları denetilecek ve onların evinde hissetmesi sağlanacaktı. Ki biliyorsunuz, bu aslında çok büyük bir adım; çünkü Kali, Rainbow'a ilk katıldığında Rainbow Organizasyonu, Nighthaven ekipman ve teknolojilerini incelemek istediğinde buna izin vermemiş, bir de üstüne yasal olarak gizliliğini güvence altına almıştı. Daha önce öyleyken şimdi böyle olması, oraya davet edilen Rainbow Operatörlerinin hâliyle özel hissetmesini sağlayacaktı.


Bu videoyu biraz açıklamak gerekiyor. Çünkü bazı dikkat çekilmesi gereken detaylar var. İlk anda İHA'ya atış talimi yapan kişi IQ ve onunla konuşan kişi Osa. Sonraki sahnede Eys'in konuşmasına denk geliyoruz, bir Nighthaven araştırmacısı ile flört ediyor ve patronunun (Kali'nin) eskiden hayatını kurtardığını söylüyor. Bu gerçekten gerçek, hatta Eys bu sâyede Nighthaven'a dâhil oluyor. Geçmişte Norveç Kraliyet Muhafızları üyesi olan Eys, gösterdiği başarılardan sonra Özel Operasyonlar Komando birimine terfî alır. Nighthaven, Somali'de bu özel komando birliğiyle ortak bir BM operasyonu yaptığı sırada Kali'nin hayatı işte o zaman tehlikeye girer ve Eys ne kadar sinir bozucu, kibirli ve lakayıt biri olsa da Kali'nin hayatını kurtardığı için bu vesîleyle NH'ye girmiş olur.

Videonun ilerleyen kısımlarında Eys, Osa'ya yaltaklanırken tesisin inşaasında yardımcı olduğunu söyler ve bu da gerçek. Videonun 48'inci sâniyesinden itibâren sırasıyla Nighthaven Operatörleri Aruni ile Vamay görünüyor. 1'inci dakîkadaysa Nighthaven ekipmanı test eden Sımok görünüyor. Videonun sonundaysa Kali, Osa'ya mesaj atarak ona turnuvanın yapıldığı Yunanistan'da ihtiyacı olduğunu, artık (plan için) harekete geçtiklerini söylemekte. Kali dolaylı olarak Osa'nın Rainbow Operatörlüğüne resmen kabul edildiğini de bu şekilde belirtmiş olur.

2022 turnuvasının 3 kaptanı kendilerine yeni operatörler seçmişlerdir. Geriye 4'üncü kaptan Kaveyra kalmıştır. Kaveyra operatör olarak kendisine İrlandalı Torn (Thorn)'u seçer. Torn aslında Sılec'in bir tanıdığıdır. O yüzden Torn'un da kaba saba davranan ve tekme tokat dalan biri olduğunu anlayabilirsiniz. Kendisi küçüklüğünden beri ağabeyleriyle güreşmiş, polis mi asker mi olması gerektiğine karar verememiş, sonunda en küçük kardeşinin karıştığı bir halt yüzünden İrlanda Barış Muhafızları'na katılmış, buradaki görevinde Sılec'le tanışmış, son olarak da bağlı olduğu birimin bir şubesi olan Acil Müdâhale Birimi'ne kabul edilmiştir. Bu şubedeki eğitim parkurunu kendi kriterlerine göre elden geçirdiğindeyse epey ünlenir. O kadar ki sınırlarını zorlamak isteyen uzmanlar bu parkura gelmeye başlar. İşte Kaveyra da Torn'dan böyle haberdar olur.


Artık 2022 Turnuvası'nın başlamaması için hiçbir neden kalmamıştır. Turnuva arefesinde Ziro lakaplı Sem Fişır, turnuvaya katılan operatörleri bir araya getirerek bir girizgah toplantısı yapar. Toplantıda Sem Fişır, karşılaşma tablosunun yakında belirleneceğini ve geçen seneki gibi "iki kez üst üste farklı takımlara maç kaybedilmesi durumunda elenme" uygulanmasının devâm ettiğini söyler. Sem ayrıca bunun bir gösteri olduğu kadar Rainbow'un geleceğini şekillendiren bir eğitim alıştırması olduğunu, bu yüzden kimsenin Turnuva'yı boşlamaması gerektiği uyarısında da bulunur ve turnuvaya katılan tüm operatörlere takımları açıklanır.

2021 Turnuvası'ndaki 4 takım, 40 operatör teşkilatlanması aynen bu turnuvada da devâm etmektedir. Takımlar şu şekildedir: Eş Takımı, Kali Takımı, Nomed Takımı ve Kaveyra Takımı.

-Eş Takımı-
Saldıranlar: Eş, Dookebi, Montanya ve Termit.
Savunanlar: Kestıl, Dok, Goyo, Maystro (Maestro) ve Valkıri.

-Kali Takımı-
Saldıranlar: Kali, Osa, Eys, Finka ve IQ.
Savunanlar: Aruni, Vamay, Puls, Sımok ve Ela.

-Nomed Takımı-
Saldıranlar: Nomed, Fûz, Mavrik (Maverick), Nok (Nøkk) ve Tiviç (Twitch).
Savunanlar: Tandırbörd, Kleş, Eko (Echo), Frost ve Mût.

-Kaveyra Takımı-
Saldıranlar: Blitz, Hibana, Lâyın (Lion), Sılec ve Zofya.
Savunanlar: Kaveyra, Torn, Melusi, Mira ve Mozi.

Dipnot: 2021 turnuvasında takımlar bu şekilde alenen açıklanmamıştı. O yüzden listeleme durumu yalnızca 2022 turnuvasına mahsus oldu.

Sem ayrıca her takımın kaptanıyla maçlar başlamadan önce özel bir görüşme yapar. Bunlara kısaca değinmekte fayda var. Sem'in Eş'le görüşmesinde odak noktası şöyledir: Sem, geçen yılki finalin Eş'in tutumunu değiştirip değiştirmediğini merak etmektedir. Eş ise bunun istisnâi bir durum olduğunu düşünmekte ve o olayın artık uzatılmamasını istemektedir. Tabii Eş için durum görünürde böyle; yoksa gizlice neler karıştırdığını biliyoruz. Ayrıca Eş'in, Kali'nin takım kaptan olmasıyla da hiçbir sorunu yoktur. Geçen yılki turnuva finalinde Eş, kendinde de kabahat görmektedir. Eş'e göre o anki durumda öfkesine yenilmesi işleri daha da sıkıntıya sokmuştur.

Sem'in Kali'yle görüşmesinde odak noktası şöyledir: Sem, kaptanlığı için Kali'yi tebrik eder. Kali ise bu kaptanlığı geçen yılki başarılarından ötürü hak ettiğini, ortada şaşılacak bir şey olmadığını düşünmektedir. Kali, turnuvayı yeni müşteriler bulmak için bir iş fırsatı olarak görmektedir. Bu yüzden de en yeni Nighthaven ekipmanları sahada test edilecek ve Nighthaven Operatörlerinin ne kadar yetenekli olduğu gözler önüne serilecektir. Tüm bunlar da ancak, Kali'nin takımı maçları kazanırsa olacaktır. Sem, Kali'nin bu tutumunu zâten tahmin etmektedir; fakat yine de ona maddiyat yönünden dolaylı bir eleştiri iletir. Kali ise hiçbir şeyin ücretsiz olmadığını söyler. Ayrıca Kali, kesinlikle kaybetmeyi de beklemiyordur. Sem arada başarısız olmanın insanın karakterini inşaa ettiğini söylese de Kali "Öyle mi? Bilebileceğim bir şey değil," der. Çünkü Kali her zaman kazanmıştır.

Sem'in Nomed'le görüşmesinde odak noktası şöyledir: Tandırbörd, Rainbow'a alınmasından kısa bir süre sonra Nok'la bir olay yaşamıştır. Sem de bunun detaylarını öğrenmek istiyordur. Nok, kaptanı Nomed'in operatör seçim sezgisine güvenmeyerek Tandırbörd'ü test etmeye karar vermiş, bu yüzden de ona tuzak kurup Tandırbörd'ü ciddi şekilde yaralamıştır. Ancak Tandırbörd kolay lokma değildir, yarasını kontrol altına alarak Nok'u alt etmekte pek de zorlanmamıştır. Boyunun ölçüsünü alan Nok, yanıldığını anlamış ve tutumunu değiştirmiştir. Tandırbörd ise, Nok'a herhangi bir garez duymamaktadır. Yani takımda sorun yoktur. Ayrıca Nomed, turnuva hakkında düşüncelerini de söylemekten geri kalmaz. İşte o sözler: "İçimizden bazılarının amacımızı unuttuğunu düşünmeden edemiyorum. Birbiriyle çelişen hedeflerimiz olursa iyi şeyler olmaz. Rainbow'a bir fark yaratmak için katıldım, aptalca oyunlar oynamak için değil."

Sem'in Kaveyra'yla görüşmesinde odak noktası şöyledir: Kaveyra işlerini gizlilikle halleden biridir. Bu yüzden de Sem, bu şekilde arka planda çalışan birinin kaptan olması ne ölçüde iyi sonuç verir şüphe içindedir. Ancak Kaveyra onu kendi silahıyla vurarak gizlilikle de her şeyin uygun şekilde halledilebileceğini, bunu da en iyi Sem'in kendisinin bildiğini söyler! Sem bunun üzerine ona hak verir. Kaveyra, takımını yönetmekte sıkıntı çekmeyecektir.

[Bu kısımda bir ara parentez açarak bir bigilendirme yapmam gerekiyor. 2022 Turnuvası'nda hiçbir karşılaşma sonucuna dâir bilgi yoktur. Final maçının sonucu bile çok üstü kapalı bir şekilde verilmiştir. O kısma gelince elimden geldiğince detaylandırmaya çalışacağım; ama ortada detay yok, bunu bilin. 2021 yılındaki gibi her maça âit ses kaydı bulunmamakta.]

Nomed Takımı'nın ilk maçının akabinde Sem Fışır, turunva öncesinde Nok'la bâdire atlatmış olan Tandırbörd'ün bu sefer bizzat yanına gider, Nomed Takımı'nda işlerin yolunda gidip gitmediğini bir de ondan duymak istemektedir. Ancak Tandırbörd onun içini rahatlatarak Nok'la birbirlerini anladıklarını ve sahada ona canı pahasına güvendiğini söyler. Meraklısına Sem ile Tandırbörd'ün yaşadığı konuşmanın ses kaydı:


Sem'in ikinci durağı Flores'tir. Turnuvada Eş Takımı ile Nomed Takımı eşleştiği sırada Sem Fişır, Nighthaven'ın bir işler karıştırdığından şüphelenmektedir. Aynı zamanda Eş'in de arkalarından iş çevirip Flores'e, Nighthaven'ı araştırma görevi verdiğini de öğrenmiştir. Eh, şu işe bakın ki bu başına buyrukluk şimdi Sem'in işine yarayacaktır. Sem, Flores'i ziyaret ederek Eş'le ne işler çevirdiklerini bildiğini ve birkaç gün içinde Nighthaven olmayacak bir işe kalkışırsa kendisine haber vermesini ister. Meraklısına Sem ile Flores'in yaşadığı konuşmanın ses kaydı:


Eş Takımı ve Nomed Takımı elenmiş, Kali Takımı ile Kaveyra Takımı finale çıkmıştır. Turnuva resmen başladığı sırada Kali'nin "Büyük Planı" iyice ilerleme kaydetmiştir. Kali, takımındaki Rainbow Operatörleriyle özellikle ilgilenmiş ve her birine ihtiyaç duyduğu şekilde yaklaşmıştır. Kali Takımı sağlam bir bütündür ve turnuvada acımasız bir şekilde ilerlemektedir. Kali Takımı'ndaki tüm Rainbow Operatörleri, Kali'yi kaptanları olarak kabullenmiştir. Operatör kapma açısından plan iyi gidiyordu; ancak Kali her zaman daha fazlasını isteyen biri olmuştu. Hazır fırsatı varken Rainbow teknolojilerinin en azından bir kısmını da olsa elde etmek istiyordu. Bu iş de hâliyle Osa'ya bakıyordu. Final maçından önceki gece Osa, Rainbow'un AR-GE laboratuvarı etrafında dolaşırken Sem Fişır tarafından yakalanır. Osa standart ekipmanı inceleyip final maçı için veri toplama niyetinde olduğunu söylese de Sem iknâ olmaz. Ona "Kali'nin sana neden değer verdiğini anlıyorum. Hiç açık vermiyorsun," der. Osa da geliştirdiği kapılara ve camlara yerleştirilebilen kalkana gönderme yaparak "Benim icâdım kurşun geçirmez, biliyorsun," der. Sem, onun konuyu anlamamazlığa vurmasına ve en başta öne sürdüğü bahaneye inanmadığını vurgulayarak Osa'ya "Sen iyi bir askersin; ama berbat bir yalancısın," der ve Kali'yi karşı suçlamada bulunmak üzereyken Osa tarafından durdurulur. Kendisine istediğini söyleyebileceğini; ama Kali'ye laf ederse ayağını Sem'in müsâit bir yerine sokacağını söyler. Sem yarınki final için Osa'ya dinlenmesini söyler, konuşma bitmiştir; ancak mevzû kapanmaktan çok uzaktır. Meraklısına Sem ile Osa'nın yaşadığı konuşmanın ses kaydı:


Ve sıra Bosak Kız Kardeşlerin karşı karşıya geleceği final maçındadır. Ela ile Zofya'nın çarpışması, takımlarının varlığını bile geride bırakacaktır.

İkinci bölümle devâm edecek :W

8
Makale Köşesi / DWG22'nin Rainbow Six: Extraction Notları
« : 24 Mayıs 2023, 15:06:53 »

Rainbow Six evreni 2022 yılı itibârıyla güncel olarak ikiye ayrılmaktadır: Siege ve Extraction. Ve her ikisi de bir yere kadar ortak zaman dilimine sâhiptirler. Siege ve Extraction dışında geçmişte pek çok Rainbow Six oyunu da çıkmıştır. Rainbow; terörle etkin şekilde mücâdele edecek özel bir ekip meydana getirme fikriyle oluşmuştur. Buna Rainbow Timi de denmektedir.  Dünyanın her yerinden toplanan operatörlerle şekillendirilmiştir. Ki bu da Rainbow'u, uluslararası bir oluşum yapmaktadır. Bu birimin başındakilere ise Six (Altı) denmiştir. Neden "Altı" sorusunun cevabı ise İngiliz SAS biriminde gizlidir; o birimde komutanın tanımı "Altı"dır. Rainbow ilk olarak 1999 yılında kurulmuştur. Ardından 2012'de "Tamam artık, dünyâ agresif terörden temizlendi. Gerisini yerel kuvvetler halleder," denilerek dağıtılmıştır. Ancak 2015 yılında Beyaz Maskeliler kendini gösterince mevzûlar değişir.


Beyaz Maskeliler'in net amacı, kim oldukları, ne kadar kişiden oluştukları ve kapsamı hiçbir zaman tam olarak bilinemedi. Onlara dâir bilinen tek şey; yaş, din, cinsiyet veya milliyet gözetmeksizin dünyânın her yerine rahatça ve güçlü bir şekilde saldırı düzenleyebilmeleriydi. Beyaz Maskeliler, Masaçüses'teki Bartlıt Üniversitesi'ne geniş ölçekli bir saldırı düzenleyince Rainbow Timi'nin, Aurelya (Aurelia) Arnot yönetiminde tekrar devreye sokulmasına karar verilir. Yeni Six olarak Aurelya'nın denetimi altında Rainbow Timi, sıfırdan yeni operatörlerle kurulur ve aşamalı olarak yeni operatörler kabul etmeye da devâm eder.


Beyaz Maskeliler; Aurelya'nın Rainbow'daki yöneticiliğini bırakacağı zaman dilimi olan 2020 yılında ağır bir darbe yer. Beyaz Maskeliler'in tüm para akış hesapları ortaya çıkarılarak faal konumları bulunur. Ancak Beyaz Maskeliler'in sonu getirilemez. Gölgelere karışmayı başararak küçük gruplar hâlinde varlıklarını sürdürürler. Aurelya, bu olay sonrasında ABD Dış İşleri Bakanı olur ve yerini daha önceden Rainbow'da ruhsal danışmanlık yapan Harişva "Heri" Pandî (Harishva "Harry" Pandey) adlı kişiyle bırakır. Heri (Harry) gelene kadar Rainbow Six: Siege, senaryosal olarak belli bir düşmana karşı savaş verilen bir oyundu; ancak Heri geldikten sonra bu değişti. Siege; operatörler arası çatışmayı işleyen bir oyun hâline geldi. Heri, Rainbow Timi'nin daha iyi gelişmesi için birbirleriyle mücadele etmelerini savunuyordu; bu yüzden de turnuvalar hazırladı, çeşitli meydan okumalar getirdi. Evet, biz şimdi Siege'e burada nokta koyuyor ve Extraction için 2018 yılına dönüyoruz.

2018 yılındayız, hâlâ R6: Siege evrenindeyiz, Rainbow Timi'nin yöneticisi ise Aurelya. Kimera (Chimera) Operasyonu başlatılmış ve Rainbow Timi'ne Finka ile Lion dâvet edilmiş. Bunların katılmasıyla bir KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) durumlara karşı önlem birimi oluşturulmuştur. Peki neden? İşte Extraction'ın ortaya çıkışının ilk temellerini burada göreceğiz. Kimera kelimesini, zâten hâlihazırda Extraction oynayanlar biliyordur. Kapıştığımız yaratıkların ortaya çıkmasına neden olan şey; Kimera Paraziti'dir. Niv Meksiko (New Mexico)'nun bir şehri olan Turut or Kansıkuvıns (Truth or Consequences)'a 2018 yılında bir göktaşı, daha doğrusu bir Rus Soyuz aracı düşer. Soyuz; 1960'larda Korolyov Tasarım Bürosu tarafından Sovyet uzay programı için üretilmiş bir uzay aracı serisidir, Ay Programı'nın temeli olarak görülür. T or K (T or C)'nin yerel sâkinlerinden biri olan Boyd Brooks, bu uzay aracı kapsülünün düşüşüne şâhitlik eder ve düşüşün gerçekleştiği yere gidip kapsülü alarak kendi hurdalığına götürür. Burada kapsülü açan Boyd, bir Apeks (Apex)'le karşılaşır ve o Apeks tarafından enfekte edilir.Apeks; ileri seviyede Kimera Parazitli güçlü yaratıklardır. Oynayanlar hatırlayacaktır; Extraction'da enfekte durumuna uğrayacağımız zaman hemen "REACT Köpüğü" denilen sarı bir koruyucu maddeyle korumaya alınıyorduk. İşte bu işlem olmasa operatörleri bekleyen akıbet de eninde sonunda budur. Bu kapsülden çıkan Apeks'in nasıl ortaya çıktığı sorusunu da yazının ilerisinde cevaplayacağım. Boyd can havliyle en yakın hastaneye gider. Ancak enfeksiyon çoktan başlamış ve Boy; patient zero, yani hastalığın kaynağı sayılan ilk hasta olmuştur (Genelde salgınların tedâvisi için ilk hastanın teşhis edilmesi önemlidir). Boyd kısa sürede parazite yenik düşüp etrafa saldırmaya başlar ve saldırdığı herkesi enfekte eder.Boyd bir şekilde etkisiz hâle getirilip, cesedi oradaki bir kadın doktor olan Elın Makintoş (Ellen Mackintosh) tarafından alınır. 7 gün boyunca Boyd'dan örnekler alarak salgına bir çâre bulmaya çalışır; ancak tedâviyi bulamadan o da enfekte olur. Topladığı örneklerden ayrı düşerek, kendini hastanenin bir yerinde güvence altına alır. Bu esnâda Rainbow da T or K'de olanlardan haberdar olmuştur. Olunmayacak gibi değildir; çünkü enfekteler, ulusal muhafızların içinden geçmiştir. Olay yerine ilk olarak Eş (Ash) gelir. Rainbow yöneticileri, bunun bir terör saldırısı olmadığı için kendilerini ilgilendirmediğini söyleseler de, Eş ısrarcı olur. Bu şekilde T or K'deki operasyonun başı ve sorumlusu Eş tayin edilir. Yönetim sâdece destek ve fon sağlayacaktır; zîra üsttekiler, salgın gibi sıkıntılı bir iş sonucunda başarısız olunursa bununla doğrudan yüzleşmekten çekiniyorlardı. Eş de, durumu kabullenir ve kendisine âcilen Taçanka (Tachanka), Dok (Doc) ve Termit (Thermite)'in gönderilmesini ister.

Yaşananların Türkçe Altyazılı Hikâye Sunumu

Bu şekilde Rainbow, mevzu bahis salgın ve parazit işiyle ilgilenebilecek bir ekip oluşturur: REACT (Rainbow Dünya-Dışı Kaynakları Analiz & Kısıtlama Timi). Ve yaşananlar göz önüne alındığında, bu ekibe son olarak Lion ile Finka dâhil edilir. Yeni kurulan REACT'in, ilk hasta hakkında çalışmalar yapan Elın Makintoş'la ilgili ishtibâratı vardı. Bu yolla ona ulaşıp durumunu ve konumunu öğrendiler. Akabinde doktoru kurtarmayı da başarırlar. Ancak doktor, REACT'e henüz tedâviyi bulamadığını söyler. Bu yüzden bir kurtarma operasyonu da doktorun ayrı düştüğü tedâvi çalışmaları için yapılmalıdır ve yapılarak kaynaklar ele geçirilir de.

REACT, bölgeyi tamamen güvence altına alıp tehditleri yok ettikten sonra Boyd'un hâlâ bulaşım emâreleri gösteren cesedini karantinaya alır ve hastanenin biyolojik tehlike laboratuvarına yerleştirir. Dünyâ hükümetleri ise tehdit ortadan kalktığı için rahattırlar; ancak REACT, bu işin detaylıca araştırılması konusunda ısrarcı olur. İşte tam bu noktada ana hikâye çizgisi ikiye ayrılmakta. Siege; parazit olayını geride bırakarak yoluna devâm ediyor ve Beyaz Maskeliler'in îcâbına bakma işine dönüyor. Yani 2018 yılındaki bu vakâdan sonra Siege'de yaşanan olaylar, Extraction'dan tamamen ayrı. Diğer yandansa Extraction'ın hikâye çizgisi ise tam olarak bu noktada başlamış oluyor.Dünyâ hükümetleri, T or K'deki durumu münferit bir olay olarak görüp davayı kapatmışlardır; ancak REACT arka planda paraziti araştırmaya devâm eder. Ve en sonunda da olan olur. Kimera Paraziti, Boyd'un cesedi üzerinden tekrar aktif hâle gelerek T or K'yi her şeyiyle tamamen yutar.

Ek Bilgi: R6: Extraction'ın T or K haritasında Sierra Hastanesi'ni oynarken, orada Boyd'un parazitle dallanıp budaklanmış hâlini havada görebiliriz.Daha ne olduğunu anlayamadan diğer bölgeler de Kimera Paraziti'ne maruz kalır: Niv York, San Fransisko, Alaska ve daha niceleri. Ayrıca parazitin, var olmak için artık bir konakçıya, yani yaşayan organizmaya da ihtiyacı yoktur. Kimera Operasyonu sırasında parazit, karşılaştığı tüm tehditleri etrafa yayılan döküntülerini kullanarak merkezî bir yolla öğrenmeyi başarmış, bu sâyede de insan tehdidiyle karşılaşabilecek olası formları taklit ederek herhangi bir konakçıya ihtiyaç duymadan Arkealar doğurabilme yetisini kazanmıştı. Peki bu nasıl oldu? Hayırdır yani? Birden nasıl oldu bu olay, di mi? Aslında bir anda olmadı. Tüm bunlar Alaska, Rusya ve Dünya'nın başlangıcıyla bağlantılı.

Kimera Paraziti'nin kökeni yaklaşık 16 milyar yıl öncesine dayanmakta, bilinen evrenin oluşumundan öncesine ya da oluşumundan sonraki yakın bir zamana. Sonuç olarak bu parazitler, çeşitli göktaşlarına yayılarak evrenin her yerine kendilerini taşımayı başarmışlar: Ay, Dünya, Mars... Aklınıza neresi gelirse. Hatta hâlâ hareket hâlinde yolculuklarına devâm eden gök taşları bile olabilir. Tabii gök taşlarının derinlerine sızmış olan bu parazitler milyarlarca yıl geçtiği için mantıksal olarak uyku hâlindeler.

1908'de paraziti taşıyan göktaşlarından biri yolculuğunun sonuna gelerek Dünya'ya düşmüştür. Bunun haricinde daha önceden 2 göktaşının daha Dünya'ya inmiş olduğu sonraki araştırmalarda ortaya çıkacaktır. 1908'deki bu göktaşı Rusya'nın Tunguska bölgesine denk gelmiş ve "Tunguska Olayı"nın vukû bulmasına sebebiyet vermiştir (Burada gerçek bir olaydan esinlenilmiş, Tunguska Olayı diye bir âfet cidden yaşanıyor; ancak nasıl ve neden olduğu hâlen bilinmiyor, olaya neden olan kaynak da hiç bulunamadı). Bir anda göktaşının düştüğü alan kıyâmet yerine dönmüş, 10 milyon ağaç ve 100 binlerce canlı telef olmuş, Dünya'nın manyetik alanında değişiklikler saptanmıştır.Ruslar göktaşını incelediklerindeyse farkında olmadan uyku hâlindeki Kimera Paraziti'ni uyandırmış olurlar. Ancak bu işle ilgilenenler, normal vatandaş olmadığı için, yani bilim insanı oldukları için durumu hemen kontrol altına almayı başarırlar. Rusların, Kimera Parazti'nden ağızları bir kere yanmıştır ve alenen bu parazitle uğraşma gibi bir niyetleri yoktur. Fakat gariptir ki, tevâfuk eseri Ruslar, haberleri olmadan bu parazitin başka bir türeviyle Dünya dışında tekrar etkileşime gireceklerdir. 1960 yılında Ruslar, Ay Programı kapsamında bir soyuz kapsülü gönderirler. Ancak bu kapsülle olan tüm bağlantı, bir süre sonra kopar ve yetkili kozmonota ulaşılamaz. İşte o kapsül, 2018 yılında T or K'ye düşen kapsüldür. Boyd'u enfekte eden Apeks ise, o kapsül içindeki kozmonot idi. Kapsül bir şekilde Ay'la belki de ilk teması gerçekleştirmiş; ancak her ne olduysa tetiklenen Kimera Paraziti saldırgan bir tavırla tüm kapsülü ve kozmonotu ele geçirerek onu yıllar içinde bir Apeks'e dönüştürmüştür.Anlayacağınız, T or K'deki parazit olayının, 1908'lere kadar uzanan bir yolculuğu var. Peki ya diğer 2 göktaşı? Onlar ne durumda? Onların uzun zaman önce Alaska'ya düşmüş olduğu 1950'lerde keşfedilmiş. Hattâ ilkinin düştüğü yer olan Yuridisi (Eurydice), Alaska'da oynanan haritalardan biri. İkinci göktaşı ise yine Alaska haritalarından biriyle bağlantılı, ki o da: Orfeus (Orpheus) Araştırma Merkezi. Yunan mitolojisindeki iki âşığın isminden esinlenilerek isimlendirilmiş bu yerler, gerçek Alaska'da bulunmamaktadır. Orfeus, bir biyo-teknoloji şirketidir ve Yuridisi'deki gök taşlarının izini bularak hepsini toplamıştır. Gök taşlarını inceleyip parazitlerin varlıklarını öğrenen Orfeus, bu bilgileri kendisine saklamayı tercih etmiş ve paraziti yıllarca kontrol altında tutmuştur. Ancak... daha sonra T or Q her şeyi değiştirir.


Yuridisi (Solda) ve Orfeus (Sağda) Haritaları

T or Q sonrası Boyd'un cesedinde tecrit edilen parazit, ortama uyum sağladı ve aynı, göktaşlarında yaptığını yaparak dallarını, Dünya'nın derinliklerine indirmeyi başardı. Ardından parazit bir şeyi fark etti: Burada yalnız değildi. Dünya'nın kabuğuna doğru yoluna devam edince diğer türdaşlarıyla bağlantıya geçti. Onlarla birleşerek kapsamını büyüttü ve Dünyalılara fark ettirmeden gezegene tamamen yayılmaya başladı. Zamanı geldiğindeyse Kimera, T or Q'yu ele geçirip Alaska'daki Orfeus Araştırma Merkezi'ndeki uykuda olan örneklerden başlayarak dünyânın dört bir yanındaki bilinmeyen türlerini yeniden uyandırdı. Bu süreçte Orfeus her şeyi örtbas etmeye çalışsa da, bir kez örtbasa girişildi mi, iş işten geçmiş demektir vesselam...Rainbow Six: Extraction'ın temel girizgah hikâyesi bu şekildedir. Parazitin yeniden uyanışı sonrası, zâten diken üstünde olan REACT hemen devreye girer. Rainbow Operatörleriyle oturumlar yapılır ve gönüllü operatörlerin REACT'e katılması istenir. Payinır (Pioneer) Gemisi, karargah olarak belirlenir. Eskiden bir yük gemisiyken, Dünya'da türünün tek örneği son teknolojiyle donatılmış bir taşıta dönüştürülen Payinır, ayrıca içerisinde açık kaynaklı bir yapay zekâ olan Kodeks (Codex)'i de barındırmaktadır. Kodeks, gerek operatörlerin ruhsal davranışları gerekse de paraziti anlamaya ve yenmeye dâir yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler toplayarak işler ve olası çözümler sunmaya çalışır. Kısaca, o da REACT'in bir üyesidir.REACT; yalnızca bir muhârebe timi değildir, REACT için öncelik; araştırmadır. Bu yüzden de parazitin etkinlik gösterdiği yerleri araştırmaya uygun hâle getirmek de REACT'in sorumluları arasındadır. Bilim insanları ve araştırmacıların sahada güvenle çalışabilmeleri için de hava kilitleri şarttır ve bunların hepsi REACT'in girişimleriyle var olur. Parazitin ne zaman etkin olduğu, ne zaman saldırganlaştığı, yeni mutasyonların oluşması ve kaynak ile insan kurtarma operasyonları dâima REACT'in gözetimindedir.

REACT'i REACT yapan 3 kişi vardır: Eş, Mira ve Termit. Eş; Kimera Operasyonu'nda olduğu gibi yine tüm REACT operasyonlarının başıdır. Mira, AR-GE bölümünden sorumludur. Termit ise, taktik ve planlanma direktörüdür, her akında görevlerle ilgili operatörlere telsizden direktifler verir; ki kendisi Kimera Operasyonu'nda da aynı şekilde destek sağlamıştır. Bu üçünün oluşturduğu çatı altındaysa REACT Operatörleri şu şekildedir:

Alibay (Allibi)
Kapitao (Capitão)
Dok (Doc)
Eko (EchO)
Ela
FinkA
Fûz (Fuze)
Gridlok (Gridlock)
Yager (Jäger)
Hibana
IQ
Lâyın (Lion)
Nomed (Nomad)
Puls (Pulse)
Sılec (Sledge)
Sımok (Smoke)
Taçanka (Tachanka
Vicıl (Vigil)
Zofya (Zofia)

REACT'in düzenlediği her akın; parazit ve parazitten meydana gelen Arkealara karşı daha fazla şey öğrenmek anlamına gelmektedir. İnsanlığın karşı karşıya olduğu bu tehditle yüzleşmek, REACT'e kalmıştır ve REACT de elinden gelen en iyi şekilde bu tehditle mücâdele edip onun yayılmasını engellemeyi amaçlamaktadır.[Bu yazının devâmı niteliğindeki Siege Notları'nın ilk bölümüne geçerek okumayı sürdürebilirsiniz.]

9
Nekro Kelebek Günlükleri / Ynt: Site Beyanları
« : 11 Mayıs 2023, 08:27:11 »
11 MAYIS 2023

1- Resident Evil 4 bölümündeki fragman, belge ve Türkçe altyazılı senaryo konularının sırası düzenlendi.

2- Resident Evil 4 (2005) Fragmanları konusu "Resident Evil 4 Fragmanları" olarak değiştirildi.

3- Resident Evil 4 (2005) Fragmanları konusu, Resident Evil 4 Fragmanları konusuna dâhil edildi.

4- "Resident Evil 4 (2005) Türkçe Altyazılı Video Serisi" konusu güncellendi.

5- "Fragman Konusu Taslağı" ve "10 Mesaj Silme" rehber konuları güncellendi.

6- Site idarecileri için "4 Önemli Konu'yu Açarkan Dikkat Edilecekler" ve "Oyun Evreni Konuları İçin Simge Düzeni" rehberleri hazırlandı.

10
Nekro Kelebek Günlükleri / Ynt: Site Beyanları
« : 08 Mayıs 2023, 12:04:34 »
8 MAYIS 2023

1- Site arkaplanında bazı ıslahat çalışmalarına gidildi. Kelebekler artık daha sık ve daha koyu.

2- Site genişliği tekrar ayarlandı.

3- Bir konuya girildiğinde konu bağlığını çevreleyen ve avatarın sağındaki açık renk çizgiler düzeltildi.

4- Manşete Resident Evil 4 (2023) ve Daymare: 1998'in proje sonu maşetleri eklendi.

5- "Resident Evil: The Mercenaries 3D" sabit başlığındaki hatalı konu resmi güncellendi.

6- Evrensel Gerilim Kategorisi altındaki senaryolu tüm Resident Evil oyunları için fragman, belge ve yapılmışsa Türkçe altyazılı senaryo konuları açılarak içerikleri eklendi.

7- Evrensel Gerilim Kategorisi altındaki tüm Resident Evil sabit başlıklarının konu resimleri ve konu içerikleri güncellendi. Senaryolu Resident Evil için açılan projeye dayalı konular, sabit başlıkların metin sonuna listelendi.

11
Nekro Kelebek Günlükleri / Ynt: Site Beyanları
« : 05 Mart 2023, 11:45:36 »
5 MART 2023

1- "Inserted Evil" konusu "Resident Evil: Operation Raccoon City Belgeleri" ile "Inserted Evil İpuçları ve Çözümleri" olmak üzere 2 konuya ayrıldı ve güncellendi.

2- Manşete Resident Evil 4'ün üçüncü fragmanı ve RE: Operation Raccoon City Belgeleri eklendi.

12


Proje Sorumlusu: DWG22
Projede Yer Alanlar: DWG22, HammerHead, Piskabak
Proje Kaynağı: Inserted Evil Reklam Kampanyası

Resident Evil'ın Capcom dışı bir stüdyo (Slant Six) tarafından geliştirilmiş çok oyunculu bu oyununda; işin aslı herhang bir belge bulunmamakta. Proje kapsamına dahil edilen belgeler; oyun içinden değil, oyunun çıkışı öncesinde düzenlenen "Inserted Evil" reklam kampanyasında keşfedilen içeriklere dayanmaktadır.

Proje; zaten sitede haliahzırda var olan "Inserted Evil" konusu elden geçirilerek meydana getirilmiştir. Bahsi geçen konudan belgeler ayıklanmış, ardından tekrardan gözden geçirilerek güncellenmiştir.

13
Nekro Kelebek Günlükleri / Ynt: Site Beyanları
« : 10 Şubat 2023, 04:34:24 »
10 ŞUBAT 2023

1- "The Evil Within 2 Oyun İçi Belge Projesi" tamamlandı ve sitede konusu açılarak arşivlendi.

2- Resident Evil Medyası bölümüne "Resident Evil Masa Oyunu Serisi" konusu açıldı. Aynı bölümde eksik filmlerin konları açıldı.

3- The Evil Within 2 sabit başlığı ve The Evil Within çizgi roman başlıkları düzenlendi.

4- Kullanıcı adı değişimi yasaklandı ve bunu yapma yetkisi idarecilerin elinden alındı.

5- Ayrı bir konu olan "Kijuju Günlükleri", Resdeit Evil 5 Belgeleri konusuna dahil edildi.

6- "Resident Evil Outbreak 1 Tam Çözümü" ve "Resident Evil Outbreak: File #2 Tam Çözümü" konuları tekrar düzenlendi ve başkları tarafından açılmış olan bu konular, gerçek sahibinin hesabına aktarıldı.

14
The Evil Within 2 / Ynt: The Evil Within 2 Belgeleri
« : 08 Şubat 2023, 01:15:43 »
ARTA KALAN ANI #24: ÇEKİRDEK'İ ÖZGÜR KILIŞMyra: Kaç, Lily! Gizlen! Seni bulurum, söz veriyorum!

Theodore: Ne yaptığını sanıyorsun, Myra?

Myra: Kızımı koruyorum!

Theodore: Ahmak. Hükmettiği gücü... anlamıyorsun...

Myra: Hayır, ASIL SEN, onu güvende tutmak için neler yapacağımı anlamıyorsun!

(BOĞUŞMA SESLERİ)

Theodore: Canın çıksın, Myra! Benden kaçamazsın! Seni bulacağım!

15
The Evil Within 2 / Ynt: The Evil Within 2 Belgeleri
« : 06 Şubat 2023, 10:08:35 »
ARTA KALAN ANI #20: ADİ İTTİFAKTheodore: Onu buldun mu? Mükemmel...

Stefano: ---

Theodore: ...Sen özelsin. Her zaman özel oldun. Seni o yüzden buraya getirdim. O yüzden kendi alanını yaratmana izin verdim. Bana sadakatini göster. Çekirdek'i getir bana.

Stefano: ---

Theodore: Hiç şüphen olmasın. Sen bir sanatçısın, Stefano. Buna saygım sonsuz... Ama önce kız gerekli...

Sayfa: [1] 2 3 ... 51